Tävlingen om Klara City View är avgjord

Klara City View
Klara City View

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den näst sista lediga tomten i Stockholms city – tomten Klara City View. Humlegården är en av de största aktörerna inom Stockholms kontorsmarknad och äger och förvaltar cirka 60 fastigheter i Stockholms innerstad och i Solna.

Bolaget är en långsiktig och aktiv fastighetsägare med ett stort fokus på hållbarhet och lång erfarenhet av fastighetsutveckling. Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 30 september.

Kontor i ett mycket centralt läge

Markanvisningen gäller kontorshus om cirka 15 000 kvm i Stockholms city. I bebyggelsens bottenvåningar ska butiker, restauranger och annan service flytta in. Även ett bostadsinslag kommer att prövas. Idag består platsen av trafikinfrastruktur som ger en bullrig och hård miljö och platsen uppfattas av många som otrygg.

Läs hela pressmeddelandet på TT.

Tävlingen om en unik tomt i Stockholms city är avgjord

Läs mer om Klara City View

Uppdaterad