Trafiksignaler i Slussen

Trafiksignaler, många gånger kallade trafikljus, är ibland mer komplexa och påverkas av fler saker än vad man kanske tror.

En trafiksignal står aldrig för sig själv. Först och främst ingår den i anläggningen på platsen, till exempel flera signaler i en korsning som såklart samverkar med varandra. Men en trafiksignalanläggning ingår också ofta i system där de samverkar med varandra över större områden.

Det innebär att trafikanter vid en viss plats inte alltid får grön signal vid de tidpunkter som verkar mest logiskt precis där och då. Anledningen är oftast att vi vill undvika att köer bildas på andra mer känsliga platser, till exempel på en innerstadsgata istället för en infartsväg.

Trafiksignalerna behöver sedan också ta hänsyn och samordnas mellan olika trafikslag. Busstrafiken exempelvis prioriteras i en hel del trafiksignalanläggningar vilket gör att de vanliga trafiksignalerna påverkas.

Så hela vägnätet hänger ihop – men hur påverkar det Slussen?

Även tillfälliga trafikljus behöver vävas in i det övergripande systemet. Runt om Slussenområdet finns flera tillfälliga trafikljus, som också kommer och går. Exempelvis på Stadsgårdsleden, för byggtrafik och vid trafikomläggningar.

Har du som motortrafikant upplevt trafikljus i Slussen som slår om på ett ologiskt sätt? Det beror helt enkelt på att signalerna har anpassats för att samspela med det övergripande systemet.

Detta kan ge kortare eller längre väntetider vid grön- eller rödljus än vad som i vanliga fall är optimalt. Under vissa högtrafiktimmar kan detta orsaka köer på till exempel Stadsgårdsleden.

I den slutliga trafiklösningen kommer det att vara färre trafikljus i Slussen än idag. Och efter byggtiden kommer motortrafikanter att märka en klar förändring.

Uppdaterad