Bogsering av af Chapman

Skeppet af Chapman förbereds för bogsering vid Skeppsholmen.

För att renovera riggen på af Chapman kommer skeppet att bogseras från Skeppsholmen till ett varv Beckholmen. Bogseringen var planerad att ske under onsdagen den 6 oktober, men på grund av hård vind har bogseringen flyttats till torsdagen den 7 oktober.

In i det sista pågick arbetet med att förbereda af Chapman för bogsering. Men höstvindarna avtog inte och under eftermiddagen den 6 oktober kom beskedet att bogseringen skjuts upp en dag. När det blåser för mycket blir det svårt att få in skeppet i dockan vid Beckholmen.

Förberedelser inför färden

Mycket ska förberedas inför skeppets färd till varvet. De nedersta bommarna på masterna vridits en bit för att skeppet ska få plats i torrdockan. Landgången kopplas bort och kättingarna byts till förtöjningslinor.

Bogseringen är planerad att ske från klockan 10.00 den 7 oktober om vädret är tillräckligt stabilt.

Läs mer om renoveringen av af Chapman

Uppdaterad