Frågor & svar om biltrafik vid Slussen

Bilden föreställer en personbil som stannat framför ett spårviddshinder vid Slussenområdet. Bakom bilen står en blå buss från kollektivtrafiken.

Under vecka 38 fokuserade vi lite extra på biltrafik vid Slussen. Här har vi besvarat de frågor som kom in under veckan.

Vad blir den fria höjden i Stadsgårdsledstunneln?
Den fria höjden kommer att bli 4 meter.

Kommer cykelbanorna att minskas till förmån för biltrafik?
Den nya trafiklösningen prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik. Motortrafikens körfält minskas från 12 till 8 stycken.

Kommer Katarinavägen öppnas för biltrafik igen när allt är klart?
Katarinavägen öppnas för biltrafik tidigast i slutet av 2023 när bussterminalen i Katarinaberget är färdig, och arbeten med nya Munkbroleden är klara.

Kommer Söderledstunnelns av- och påfarter till Medborgarplatsen och Hornsgatan att öppna igen? Söderledstunneln kommer att öppna helt tidigast i slutet av 2023 när bussterminalen i Katarinaberget är färdig, och arbeten med nya Munkbroleden är klara.

Kommer infarten till bussterminalen att vara signalreglerad även i framtiden?
Infarten från Stadsgårdsleden till bussterminalen kommer att regleras med trafiksignaler.

Blir det ofta kö runt Slussen?
I nuläget bildas ofta kö på Stadsgårdsleden – både i högtrafik och mitt på dagen.

Hur arbetar ni med att förbättra luftkvaliteten?
På miljöbarometern kan du läsa mer om hur Stockholms stad arbetar med förbättrad luftkvalitet. 
Miljobarometern, fakta om luft

Behövs det verkligen åtta körfält för biltrafik på Slussbron?
Två av körfälten på Slussbron är till för kollektivtrafik. Slussen är en viktig knutpunkt även för biltrafik och har stor betydelse för framkomligheten i hela staden. I framtiden finns möjlighet att omvandla körfälten för andra användningsområden. Exempelvis spårtrafik.

Är en signalreglerad korsning bättre än en rondell i Stadsgårdsledstunneln?
En rondell kräver mer plats än en signalreglerad T-korsning. Nya Slussen prioriterar gång- cykel- och kollektivtrafik och därför planeras det för att ge mer plats till de trafikslagen. Utifrån trafikströmmarna är en T-korsning mest lämplig på denna plats.

En svart ställning står på Slussbron. Vad är det för något?
Den svarta ställningen på brons norra sida är en skyltportal för framtida skyltning. Portalen visas i bild nedan.

Uppdaterad