Hej Maggie, projektledare i Slakthusområdet!

Projektledare Maggie framför ett flygfoto över Slakthusområdet.

Margaretha Hult är projektledare på exploateringskontoret och ansvarig för två detaljplaner i Slakthusområdet. Hon arbetar även med att få Stockholms konstnärliga högskola på plats i området.

– Jag skulle säga att min roll som projektledare är en balansakt. Jag behöver avväga olika intressen och få ut det bästa möjliga. Det handlar om att vara lyhörd mot såväl olika förvaltningar internt som externt gentemot fastighetsutvecklare och myndigheter, och samtidigt driva projektet framåt och i linje med visionen för Slakthusområdet.

Maggie, som hon kallas, är projektledare för detaljplanerna 2b Centrala kvarteren och 4a Evenemangskvarteren i Slakthusområdet i Stockholm. Det märks att det är en komplex roll och att det krävs såväl uthållighet som integritet för att hantera alla intressen och synpunkter som finns bland interna och externa parter i projektet.

– Jag är ansvarig för projekt från idé till inflytt. Det innebär att jag just nu i detaljplaneprocessen jobbar tätt med stadsbyggnadskontoret som tar fram detaljplanen. Jag har också ansvar att ha ett nära samarbete med vår landskapsarkitekt så att offentliga rum, parker och torg får ett bra sammanhang. Utöver det har jag ett nära samarbete med våra trafikplanerare som säkerställer att trafikflöden och gångstråk fungerar i gatustrukturen, och tillsammans med miljöspecialisten säkerställer vi ett långsiktigt hållbart byggande. Inte minst är det viktigt att ha en parallell dialog med byggprojektledaren så att projektet blir realistiskt och genomförbart med det som görs i dag.

En balansakt

I rollen krävs ett helikopterperspektiv som samhällsbyggare och exploatör i kombination med att arbeta med många olika typer av aktörer och segment.

– Jag behöver avväga olika intressen och få ut det bästa av allt. Vi har ju ett ansvar att se till att marken används på ett sådant sätt som värnar om de socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt hållbara värdena över tid. Vi behöver bygga rätt och få ett innehåll som passar och stärker platsen, säger Margaretha Hult. Samtidigt som vi behöver hålla tidplanen och ekonomin i projektet. Hon fortsätter.

– Det krävs många gånger ett stort mått av uthållighet, samtidigt som det är otroligt spännande och roligt att få möjlighet att påverka utvecklingen och tillväxten i Slakthusområdet tillsammans med andra. Det viktigaste är samarbetet i mitt projektteam och att jag kan ha en god och öppen dialog med alla fastighetsutvecklare i projektet.

Stockholms konstnärliga högskola

Just nu arbetar Maggie med att få Stockholms konstnärliga högskola på plats i området. Högskolan utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespel och finns i dag utspridda på flera platser i Stockholm. I Slakthusområdet kommer verksamheten att samlas i en byggnad.

– Vi jobbar med att fylla Slakthusområdet med mat, kultur och upplevelser. Den konstnärliga högskolan blir en viktig pusselbit för att etablera en destination för ett levande kultur- och konstliv i området. De har flera hundra publika evenemang och uppträdanden per år, säger Maggie.

Mer om projektet

Uppdaterad