Genen anvisas på nytt

Kvarteret Genen är en liten byggrätt i Hagastaden som tidigare anvisats till Atrium Ljungberg. Markanvisningen har löpt ut och staden har, i samråd med byggaktören, valt att inte förnya den. Istället beslutade exploateringsnämnden den 21 oktober att anvisa kvarteret till Byggnadsfirman Erik Wallin AB.

Genen anvisades 2014 till Atrium Ljungberg. En markanvisning gäller i två år och måste sedan förnyas om man inte hunnit utveckla sin projektidé under den tiden. Markanvisningen förnyades både 2016 och 2018.

Café och kontor
Nu har exploateringsnämnden valt att gå vidare med en annan aktör, Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Liksom i det tidigare förslaget kommer byggnaden innehålla en publik lokal i gatuplan, såsom café eller restaurang, men kontor på övre plan.

- Det är bra att vi kommer vidare med den här lilla men viktiga byggnaden som kommer kunna bidra till Hagastadens liv och puls, säger projektchef Sofi Klingvall vid exploateringskontoret. Byggnadsfirman Erik Wallin AB har god erfarenhet av att bygga på komplicerad grund som är fallet på den här platsen.

Kvarteret Genen omfattar cirka 700 m2 BTA kommersiella ytor för cirka 45 arbetstillfällen och är belägen delvis ovanpå nedfarten till garaget vid Torsplan i hörnet Norra Stationsgatan/Gävlegatan.

Förhandlingsoption En markanvisning är en option för en byggaktör att ensam förhandla med staden om en specifik byggrätt inom en tidsperiod på två år. Nästa steg blir att teckna en överenskommelse om exploatering. I samband med det skrivs också ett tomträttsavtal som reglerar upplåtelsedatum och avgäld. Först då upplåts marken till byggaktören som kan påbörja byggnation av kvarteret.

Länk till ärendet i Insyn (ärende 21):
Insyn

Läs mer om Hagastaden

Hagastaden
År 2030 står Hagastaden färdig – innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts. Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Det nya sjukhuset tog emot de första patienterna 2016. De första boende flyttade in i det nya området 2017.

Uppdaterad