Östra Hagastaden – granskning startar

Nu är det dags för nästa steg i arbetet med detaljplan för Östra Hagastaden, vid Norrtull. Granskning startar idag den 20 oktober och pågår till 22 november. I det här skedet visar staden hur man tagit omhand de synpunkter som inkom efter samrådet, och ställer ut det omarbetade förslaget.

- Det är en komplex och stor plan med många hänsyn som måste tas, säger ansvarig planhandläggare Magnus Bäckström, stadsbyggnadskontoret. Vi har vägt in synpunkter och anpassat förslaget där det är möjligt och lämpligt.

Då planen gränsar till, och delvis ingår i, en bebyggd del av Nationalstadsparken är det viktigt hur byggnader utformas. Ett par byggnader har sänkts litet och den planerade skolan fått annan takutformning till exempel.

De stora dragen i granskningshandlingen känns dock igen från samrådsförslaget. Alla byggnader och funktioner finns kvar från det tidigare förslaget.

- Vi planerar liksom tidigare för skola, idrott, torg och att skapa en värdig entré till Stockholm norrifrån med en lugnare och bättre trafiksituation. Dessutom är en bärande idé att skapa förbindelser som knyter ihop Hagastadens olika delar med varandra och med resten av staden, med nya gång- och cykelvägar och –broar, säger Magnus Bäckström.

Granskningsskedet pågår till den 22 november och förslaget kan ses fysiskt i ”Fyrkanten” i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan.

Mer information om förslaget och hur du kan lämna synpunkter kan du läsa i Bygg- och plantjänsten:
Bygg- och plantjänsten

Här kan du se granskningsförslaget i en 3Dmodell:
3Dmodell

Här i bildbanken finns hög- och lågupplösta bilder på granskningsförslaget:
Flickr

Om projektet

Uppdaterad