Pilotprojekt startar för att återbruka mer

Delar av Slakthusområdet rivs för att bygga bostäder och förskolor.

Cirka 200 000 kubikmeter schaktmassor behöver fraktas bort i Slakthusområdet. Ett pilotprojekt har startats för att försöka återbruka massorna direkt, i stället för att de ska transporteras bort och mellanlanda på en deponi.

– I dag finns begränsningar i möjligheten att återbruka massor i Stockholmsregionen. Och det vill vi försöka ändra på och ta ett steg framåt med detta pilotprojekt, säger Fredrik Lindell, byggprojektledare i Slakthusområdet.

När Slakthusområdet anlades för drygt hundra år sedan så flyttades stora massor av befintligt berg och sten söderut i området för att skapa en jämn yta för industriområdet. Konsekvensen blev en cirka tio meter konstgjord höjdskillnad till den ”nya” bebyggelsen söder om området och de angränsande vägarna Lindevägen och Trädskolevägen. När Slakhusområdet nu ska öppnas så behöver marken därför sänkas för att kunna ansluta till angränsande områden och befintligt gatunät.

Krav vid återbruk

Det är cirka 200 000 kubikmeter schaktmassor, vilket motsvarar 400 000 ton, som behöver fraktas bort i Slakthusområdet. Massor som är önskvärda att försöka återbruka i närområdet. Men det är enklare sagt än gjort. Det krävs att alla massor som ska schaktas bort blir provtagen, sorterad och att behov samtidigt finns hos en mottagare som har tillstånd att ta emot massorna. Dessutom ställer miljöbalken höga krav på säljare och köpare av massor. Det har lett till att mycket massor som går att återbruka ofta i stället transporteras till deponi.

Pilotprojekt – att återbruka och minimera på transporter

I dag finns det ingen masshanteringscentral i södra Stockholm för återbruk och återvinning. Det finns heller ingen branschgemensam koordinering av masshantering på marknaden, utan det är litegrann upp till varje byggaktör att hantera.
– I dag transporteras i princip alla massor först till deponi för att därefter sorteras och återvinnas. Men sjuttio procent av alla massor skulle säkert kunna återbrukas direkt, säger Fredrik Lindell.

Pilotprojektet tillkom för att utveckla möjligheterna att mer aktivt återbruka massor.
– Vi hoppas kunna ta bort ett led och skära ner på onödiga transporter, minska CO2-utsläpp och bli mer kostnadseffektiva och hållbara, säger Mats Johansson, ansvarig byggprojektledare. I Slakthusområdet har vi dessutom ytor för att kunna sortera massor på plats.

Återbruk i Norra Djurgårdsstaden

Stockholms stads stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden är i dag ett projekt som är mottagare av återbruk men som i dag även kan återvinna massor från Slakthusområdet.
– Vi har kontinuerlig dialog med andra stora infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen för att utveckla våra möjligheter att återbruka mer, säger Mats Johansson. Så det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma för resultat i pilotprojektet. Skanska Entreprenad är entreprenör för marksänkningsarbetet.

Mer om projektet

Uppdaterad