Slussbron - 1 år i drift

Flygbild över arbetsområdet vid Slussen och den nya Slussbron i skymning. Bron och området runt om är upplyst av gatlyktor och arbetsbelysning. Vi från nordost med Gamla stan höger i bild och Södermalm vänster i bild.
Den upplysta Slussbron i november 2020. Foto: Skanska

Den 25 oktober 2021 är det ett år sedan bandet klipptes och Slussbron officiellt blev en del av Stockholms gator. Dagligen passerar tusentals människor bron mellan Södermalm och Gamla stan till fots, på cykel och med olika fordon. Och det är bara början!

En trygg och tillgänglig plats

Slussbron blir mer än en förbindelse och passage. Under bron byggs slusskanalen, där båtar kommer att slussa. Här blir också lokaler för exempelvis café, restaurang och hamnkontor. Ytan under bron kommer att vara öppen och upplyst. Målet är att skapa en trygg och tillgänglig plats för de som vistas och passerar här.

Under Slussbron kommer också två lägre broar att vara belägna. Via dessa broar kan cyklister och fotgängare ta sig mellan Stadsgården och Söder Mälarstrand på södra sidan och Skeppsbrokajen och Munkbron på norra sidan. Vid slussning öppnas en bro i taget, vilket möjliggör tillgänglighet och framkomlighet.

På brons västra sida skapas det nya vattentorget. Det blir en plats att mötas, vistas och njuta av utsikten över vattenspegeln. Torgytan ansluter till den västra lägre bron, Mälarterrassen och Handelsplatsen. Här kommer man också att kunna se avbördningskanalerna och de överströmmade avbördningsluckorna.

Från ritning till färdig bro

Här nedan kan du se flera olika filmer om Slussbron. De förklarar hela resan – från design till montering.

Slussens nya huvudbro del 1, funktion och design, (YouTube)

Slussens nya huvudbro del 2, Tillverkningen, (YouTube)

Slussens nya huvudbro del 3, Produktionen i Kina, (YouTube)

Slussbron – bogsering in till kaj, (YouTube)

Slussbron, monteringen, (YouTube)

Vi ser fram emot att använda Slussbron många år till, och på olika sätt. Bland annat så är Slussbron konstruerad för att kunna bära eventuell framtida spårvägstrafik.

Slussbron 1 år

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad