Stockholmsplatser – Rågsved i fokus

Välkommen till ett digitalt event i seminarieserien Stockholmsplatser. Denna gång handlar det om Rågsved. Välkommen!

Rågsved var en tidig folkhemsförort i Stockholm och sinnebilden av det moderna som skulle ersätta den smutsiga innerstadsmiljön. Rågsved symboliserade ”det goda livet” under den 20-årsperiod som begreppet hemmafru var vanligt.

Varför byggdes Rågsved? Vilka var människorna som flyttade dit och hur var det att leva där? Hur ser dagens och framtidens utmaningar ut när det till exempel kommer till behovet av fler bostäder samtidigt som behovet av parker, gångstråk och naturreservat är stort?

I ett samtal mellan stadsarkivarie Lennart Ploom och stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi får vi både en historisk exposé kring den ursprungliga visionen för Rågsved och en inblick i de framtida utmaningarna för stadsdelen.

Välkommen till ett digitalt event i seminarieserien Stockholmsplatser som sker i samverkan mellan Stadsarkivet och Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Tid och plats 

Tisdag den 2 november, klockan 12.00-12.30.
Länk till eventet: event.vvenues.com/stockholmsplatser2november

Varmt välkommen!

Lennart Ploom, stadsarkivarie och Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör

Uppdaterad