Första avbördningsluckan snart på plats

Avbördningslucka hänger i vajerspel ovanför avbördningakanal och sänkning föbereds.
Avbördningsluckan har roterats och sänkning förbereds.

Att säkra dricksvattnet i Stockholm och i Mälardalen är en viktig del i Slussens ombyggnad. Två betydande pusselbitar är avbördningskanalerna, som ska hjälpa till att reglera vattennivåerna i Mälaren. Nu är snart den första avbördningsluckan på plats.

I augusti 2021 anlände den första av de två avbördningsluckor som ska monteras i avbördningskanalerna. Under hösten har man arbetat med förberedelser för att luckan ska sänkas och monteras i den södra avbördningskanalen, närmast Södermalm. Sänkningen är ett arbete med mycket små marginaler, som kräver lång och noggrann förberedelse.

Resan från produktionshall till monterad lucka:

 1. Produktionshall Blekinge: Lucka lastas på lastbil för transport till hamn.


 2. Hamn, Blekinge: Lucka lastas av från lastbil till lastfartyg för vidare transport sjövägen till Stockholm.

 3. Stadsgårdskajen, Stockholm: Pontonkranen Lodbrok lyfter lucka från fartyg och placerar den på banor under Slussbron.


 4. Införseln på banor med hjälp av en sorts dragutrustning som kallas för "vajer talja”.

 5. Kanalen för avbördning fylls med vatten.

 6. Stämp (en sorts stöd) mellan sponterna runt kanalen monteras bort.

 7. Luckan lyfts av lanseringsbanorna och hängs upp i bockar på varsin sida om avbördningskanalen. Nu hänger luckan liggande över kanalen.


 8. Luckan roteras från liggande till stående på långsida, med en lutning på cirka 60 grader.


 9. Luckan sänks till cirka tre meter under vattenytan i kanalen.

 10. Stämp mellan sponterna runt kanalen återmonteras.

 11. Kanalen för avbördning töms på vatten.

 12. Luckan sänks hela vägen ner till botten.

 13. Montage av bottenlager påbörjas.

 14. När axlar och lager är monterade fälls luckan ned helt på kanalens botten.

Efter att luckan monterats i botten tar det omkring sex månader att installera resterande hydraulik och teknik. Det beror delvis på projektets övriga byggfaser, men också på de många kontroller som görs för att säkerställa funktionen – både med och utan vatten.

När luckan, hydraulik, el- och styrsystem är installerat provkörs luckan i torrhet innan sponterna kapas ned.

Den första avbördningsluckan beräknas tas i drift under 2022. Enligt planen ska den andra luckan monteras 2023. Under 2024 beräknas avbördningen vara i full drift.

På Slussbrons västra sida syns de två färdiga avbördningskanalerna likt två stora bassänger.

Uppdaterad