Välkommen till invigning av Hagsätraskogens naturreservat

Skogsbacke i Hagsätraskogen.
Skogsbacke i Hagsätraskogen. Foto: Karin Crawford

Söndagen den 28 november klockan 11-14 invigs Hagsätraskogens naturreservat av miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr och exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson.

Program, söndagen den 28 november

Följ med på tur med en naturguide, träffa den mobila naturskolan Fältlabbet som visar vad som finns i skogen, spela naturbingo och grilla korv tillsammans med oss!

Samlingsplats samt fika vid naturreservatets entré i Ormkärr. Följ gångvägen mellan Esplundagränd och Glanshammarsgatan, se den gula markeringen på kartan nedan.

  • Kl.11.30-12.00, cirka. Miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (mp) och Exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson inviger (m).
  • Kl. 12.00-13.00, cirka. Guidad promenad med Anders Tranberg från Naturskyddsföreningen.
  • Fältlabbet finns på plats under dagen för att visa barnen vad som finns att se och göra i naturen.
  • Kl. 11-14. Fika och korv serveras.

Stadens elfte naturreservat

Hagsätraskogen är stadens elfte naturreservat. Naturreservaten är fria att uppleva för alla, året om. Syftet med att bilda nya naturreservat är att värna den biologiska mångfalden och att skydda skogen för rekreation och friluftsliv. När Hagsätra och Rågsved utvecklas med nya bostäder är en viktig del i arbetet att göra naturen mer tillgänglig för de boende.

Mer om Hagsätraskogens naturreservat

Om stadsutvecklingen

3 000 nya bostäder och utveckling av mötesplatser 

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga cirka 3000 - 4500 nya bostäder av olika typer och projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet. Det betyder att det skapas bättre stadsdelar för alla, till exempel genom att det finns stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla. De offentliga miljöer där människor möts är extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved.

Fem områden

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har staden tagit fram förslag på var den nya bebyggelsen skulle kunna ligga.

Området har delats in i fem delområden som nu planeras vidare mer detaljerat: Hagsätra Centrum - Ormkärr, Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och Älvsjöbadet. Inget är beslutat ännu utan placeringen av husen, volymer, antal våningar med mera kommer att utredas under detaljplanearbetet.

Tidplan

Stadens målsättning är att starta detaljplanering av ett nytt delområde per år. Hagsätra Centrum - Ormkärr var först ut 2018, och tanken är att hela Fokus Hagsätra Rågsved ska vara färdigt 2035. Tidplaner för respektive projekt inom Fokus Hagsätra Rågsved finns det mer information här nedanför under rubriken "Planer för de 5 områdena".

Planer för de 5 områdena

Klicka på bilden för en större version.

Rosa område: Hagsätra centrum - Ormkärr

   

Blått område: Bjursätragatan

Tre olika projekt ingår i området. Beräknas vara färdigt 2028. 

 

Lila område: Hagsätravägen

 

Orange område: Rågsvedsvägen

Arbetet med detaljplaner inleds under 2023 som tidigast. Preliminärt blir det 2-3 olika projekt i området. 

Grönt område: Älvsjöbadet

Planeringen för området startar tidigast under 2023. 

Två naturreservat

Projektet har också tittat på hur ny bebyggelse ska kunna möta naturen i Rågsveds friområde och Hagsätraskogen, den östra delen av Älvsjöskogen. Rågsveds friområde blev naturreservat sommaren 2018. och i juni 2021 blev även Hagsätraskogen naturreservat.

Rågsveds naturreservat
Hagsätraskogens naturreservat

Uppdaterad