Ny klimatplattform visar hur grönska påverkar lokala väderförhållanden

Nu lanseras en ny klimatplattform som möjliggör för boende i Norra Djurgårdsstaden att i realtid kunna se hur grönskan i området påverkar de lokala väderförhållanden. Plattformen är en del i innovationsprojektet Smarter Greener Cities.

Grönskan påverkar positivt

Runt om i Norra Djurgårdsstaden finns 18 smarta väderstationer installerade som mäter lufttemperatur, luftfuktighet, vind, nederbörd och solstrålning. Väderstationerna är placerade på gräsmattor, växtbäddar, gröna tak och innergårdar. Genom en ny plattform online kan nu de boende, eller den som är intresserad, följa datan som uppdateras var tionde minut. Användare kan till exempel jämföra kyleffekten av olika typer av grönska under värmeböljor.

– Projektet banar väg för framtidens smarta och gröna städer. Genom att veta hur stadsnaturen presterar kan vi använda effektivare stadsplaneringsmetoder för ett föränderligt klimat och mer extrema väderförhållanden. Det ger oss också information om hur man kan underhålla urbana grönområden mer effektivt, säger Artur Branny som är forskare och projektledare för projektet.

Bostadsrättsförening deltar i projektet

En av bostadsrättsföreningarna i Norra Djurgårdsstaden har tackat ja till att delta i projektet Smarter Greener Cities. Att föreningen har gröna tak gör den extra intressant för projektet.

– Vi hoppas att det här projektet ska visa att åtgärder, som gröna tak, kommer att ha en positiv effekt på vår miljö. Det blir också intressant att följa insamlad data, säger Karin Gustafsson, styrelseledamot i Laduviken bostadsrättsförening.

Innovationsprojektet Smarter Greener Cities

Initiativet är en del av projektet Smarter Greener Cities, som använder smart teknik för att mäta grönområdenas påverkan på det lokala klimatet. Genom projektet önskar man kunna bidra till att förbättra infrastruktur och klimattålighet i städer.

Projektet koordineras av forskare från Stockholm Resilience Centre i samarbete med Stockholms stad, stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, Urban Systems Lab, SensCity, Köpenhamns universitet, Helsingfors universitet och Finlands miljöinstitut.

Relaterade länkar

Besök plattformen (extern webbplats)

Guide till plattformen (extern webbplats)

Om innovationsprojektet Smarter Greener Cities (extern webbplats)

Uppdaterad