Ökat medborgarengagemang för minskad klimatpåverkan

Husarviken med Norra Djurgårdsstaden till höger.

Exploateringskontoret har tillsammans med ElectriCITY Innovation, Hjorthagens intresseförening och LocalLife fått 1, 4 miljoner i finansiering av Vinnova för att vidareutveckla en medborgardriven metod för minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Projektet "Medborgarengagemang som plattform för minskad klimatpåverkan" vidareutvecklar en metod som ElectriCITY använt i Hammarby Sjöstad i samarbete med Sjöstadsföreningen och som de nu ska anpassa och testa i Norra Djurgårdsstaden tillsamman med Exploateringskontoret

De första etapperna har gått in i en förvaltande fas och nu behöver de boende involvera och engagera sig så att de känner ägandeskap och ansvar för byggnaderna de bor i. Målet är att använda ElectriCITYs koncept och metod för minskad energianvändning och mer klimatsmarta val och lösningar i vardagen, och utveckla metoden.

– Vi vill arbeta med att sprida erfarenheterna från den testbädd som Hammarby Sjöstad utgör, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY Innovation, och det ska bli spännande att se hur långt vi kan komma i Norra Djurgårdsstaden som är byggd på modern teknik och med hållbarhet i fokus.

– Vi är glada att Vinnova finansierar utvecklingsprojektet och att Norra Djurgårdsstaden kan vidareutveckla den metod som framgångsrikt använts i Hammarby Sjöstad. Det är otroligt viktigt att vi hittar olika sätt att säkerställa den långsiktiga förvaltning och förståelsen för de olika hållbarhetslösningar som vi bygger och utvecklar. Faller projektet väl ut även i Norra Djurgårdsstaden finns ett beprövat koncept att skala upp och ta vidare till andra stadsdelar och städer, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

Forskning, innovation och kunskapsutveckling är viktiga förutsättningar för att finna hållbara lösningar för komplexa utmaningar och det är betydelsefullt att intressenter på olika sätt är delaktiga, såsom boende i området. Under flera år har olika initiativ tagits i Norra Djurgårdsstaden för att engagera och involvera de boende. Under 2020 genomfördes exempelvis en digital dialog där de boende fick tycka till om innehållet i en tillfällig park i etapp Brofästet. Även en enkät skickades ut för att få in åsikter om utemiljön på bostadsgårdarna. I stadsdelen finns sedan flera år 90 pallkragar för odling, vilka har blivit naturliga mötesplatser. Under 2020–2021 demonstrerade LocalLife genom ett småskaligt projekt i kvarteret Hornslandet hur en digital boendeplattform kan leda till varaktiga beteendeförändringar hos de boende kopplat till återvinning, återbruk och delningsekonomi, samtidigt som kunskapen och nöjdheten med avfallshanteringen ökade hos de boende.

Projektet "Medborgarengagemang som plattform för minskad klimatpåverkan" startar nu och pågår till hösten 2023.

Foto: Jansin & Hammarling.

Uppdaterad