Slusskanalen bogseras från Saltsjön till Mälaren

Slusskanalen med bogseringsbåtar och följebåtar på passerar Hammarby sjöstad väg in mot Hammarbyslussen.
Slusskanalen med bogseringsbåtar och följebåtar på väg in mot Hammarbyslussen.

Den nya slusskanalen är byggd i tre delar. Sedan i juni har den sista kanaldelen vilat vid Skeppsbrokajen och Stadsgårdskajen, i väntan på att bogseras från Saltsjön till sin rätta plats via Mälarsidan. I början av november flyttas kanalen.

Det är inte bara en extra resa som skiljer den sista delen av slusskanalen från övriga två delar. Den består av två separata halvor som ska monteras ihop till en hel del. Varför har vi gjort på det viset? För att komma till Slussens insida behöver den sista delen av kanalen bogseras runt Södermalm och under tunnelbanebron mellan Södermalm och Gamla stan. Det är en passage med små marginaler där delen helt enkelt inte kan passera i ett enda stycke.

Delens båda halvor flottas samma väg – från Saltsjön i öst till Mälaren i väst. Det blir två resor som genomförs med cirka en veckas mellanrum. Varje bogseringstillfälle kräver god förberedelse. Den första halvan, som har vilat vid Skeppsbrokajen, är redan framme.

Kanalens resväg

Bogseringen tar ungefär en dag och går runt hela Södermalm med hjälp av bogseringsfartygen Tug och Triton. Kanaldelarna passerar under de många broarna runt Södermalm, slussas genom Hammarbyslussen och passerar under Centralbron och Söderströms bro (tunnelbanebron) för att slutligen läggas vid Munkbrokajen. Där påbörjas sedan arbete med att gjuta ihop de två halvorna till en komplett sista del av slusskanalen. Längre fram monteras den sista kanaldelen samman med övriga kanaldelar som redan ligger på plats under Slussbron.

Bogseringsbåtar, slusskanal och följebåtar utanför Hammarby sjöstad.

Här slussas slusskanalen genom Hammarbyslussen.

Kanalen på väg mot Årstaviken efter slussning genom Hammarbyslussen.


Här passerar kanalen tunnelbanebron mellan Södermalm och Gamla stan - den sista bron under bogseringen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad