Stockholms stad söker ankarbyggaktör till stort utvecklingsprojekt i Norra Djurgårdsstaden

Valparaiso är ett större område inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden som nu ska markanvisas genom jämförelseförfarande.

Ankarbyggaktör sökes

Totalt bedöms området innehålla cirka 150 000 kvm ljus BTA. Varav 130 000 kvm kommersiell bebyggelse som motsvarar cirka 5 000 arbetsplatser, men också minst 200 bostäder. Processen syftar till att teckna markanvisningsavtal med en ankarbyggaktör som tillsammans med staden utvecklar området fram till samråd, då övriga byggrätter markanvisas. Ankarbyggaktören garanteras en markanvisning om cirka 50 000 kvm ljus BTA.

Ligger invid hamnen, centralt i Norra Djurgårdsstaden

Valparaiso ligger mitt i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden mellan Gärdet, hamnen och Värtaterminalen. Varje år strömmar miljontals besökare, turister och kryssningsresenärer genom området.

Stadens målsättning är att skapa ett tätt och levande område som binder samman och skapar tydliga stråk till omgivande stadsrum, genom att bygga bort de barriärerna som idag finns på platsen. Valparaiso ska bli ett blandat område och kommer bli en del av det framväxande området Värtahamnen, med kontor, kommersiella lokaler, handel, hotell, kultur och bostäder.

Platsens förutsättningar är komplexa. Läget invid hamnen, Värtabanan och Norra länken kräver nytänkande och en drivkraft att skapa en stadsmiljö som ska vara attraktiv och integrerad med infrastrukturen, där även överbyggda ytor får ett levande innehåll.

Det ska bli ett hållbart område

Med utgångspunkt i Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete vill staden tillsammans med byggaktören utforska hur vi kan bygga framtidens hållbara stadsmiljö. Med ett stort fokus på innovation, kultur, stadsliv och högklassig arkitektur.

Markanvisningen sker via direktanvisning med jämförelseförfarande och ett fast pris. Urvalet sker genom referensprojekt och framtagen vision för området.

Tidplan

  • Anbudsförfarandet startar den 3 november och pågår till 11 januari.
  • Utvärdering sker kvartal 1, 2022.
  • Markanvisningsavtal skrivs kvartal 2, 2022
  • Byggstart av infrastruktur kan tidigast ske 2026
  • Byggstart av kontor kan tidigast ske 2028.

Valparaiso - Stockholm växer (projektets webbplats)

Området i 3D

Du kan gå in och detaljstudera området i en 3D-miljö.


Norra Djurgårdsstaden, delområde Valparaiso - 3D

Uppdaterad