Fönsterrenovering i Gasklocka 2

Händer som håller i fönsterkarm i gjutjärn.

Innan Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden står redo att välkomna publik till den nya scenen är det flera renoveringar och arbeten som behöver göras. Just nu pågår renovering av fönstren. Erik Holmberg, samordnande byggledare på exploateringskontoret, berättar mer.

Renovering pågår

I en av de stora tegelgasklockorna arbetas det för fullt med renoveringen av fönstren. Två tredjedelar av fönstren beräknas vara färdiga till årsskiftet och resterande kommer utföras under 2023. Att fönstren renoveras tidigt i processen underlättar den framtida logistiken i gasklockan, eftersom den nya scenen kommer att uppföras som en byggnad inuti klockan så kallad "box i boxen".

Vid inventering av befintliga fönster har vi funnit att de 120 år gamla karmarna av gjutjärn är i gott skick och karmarna har varsamt renoverats för infästning av nya isolerglas med en yttersida av kulturglas för att motsvara de befintliga glasen med lite flammig yta. Glasen närmast Gasverksvägen är nu färdigrenoverade och kan ses utifrån.

– Vi gör allt i ett nära samarbete med antikvarie och de som genomför renoveringen är specialiserade på just kulturfastigheter. Det är fint att vi kan bevara historien samtidigt som vi skapar något nytt, säger Erik.

Konservering av väggarna

Innan fönsterrenoveringen påbörjades genomfördes en konservering av gasklockans innerväggar. Genom konserveringen är förhoppningen att väggarna ska kunna bevaras i så gott skick som möjligt när taket tas bort och uppförandet av scenbyggnaden pågår.

Lyft av tak samt sprängning av berg för grundläggning

När renoveringen av fönstren är avslutad kommer först taket att demonteras och berget inne i gasklockan att sprängas bort för grundläggning samt att skapa två källarvåningar i den nya konstruktionen. All sprängning och losshållning av berg kring denna kulturhistoriska och majestätiska byggnad kommer att hanteras mycket varsamt för att inte skada byggnad och störa tredje man i området.

Gasklocka 2

Man med bygghjälp i Gasklocka 2. I bakgrunden höga fönster.
Erik Holmgren, samordnande byggledare på exploateringskontoret
Byggarbetare i röd kran.
Byggarbetare i röd kran för att renovera fönstren i bakgrunden
Händer som håller i fönsterkarm i gjutjärn.
Fönster på rad omslutna av tegelfasad
Gasklocka 2 med röd tegelfasad

Uppdaterad