Många synpunkter om Gullmarsplan

Ungdomar på vandring i området som en del i tidig dialog.
Ungdomar på vandring i området som en del i tidig dialog.

Under hösten hölls tidiga dialoger om Gullmarsplan för att lyssna in hur området kan utvecklas. Dialogen är ett sätt att få in värdefulla synpunkter och idéer till det pågående detaljplanearbete som förväntas vara klart i slutet av 2022 med efterföljande samråd.

Många har bidragit med synpunkter och idéer

Den tidiga dialogen fokuserade speciellt på närboende och ungdomars perspektiv och genomfördes i fyra olika delar; frågor till stadens Medborgarpanel och referensgruppen samt digitala fokusgrupper och fysiska promenader. Totalt deltog cirka 2000 personer med synpunkter och kunskap om området.

Svar från deltagare i Medborgarpanelen

Nära 1 600 personer i Medborgarpanelen svarade på frågorna och lämnade över 3 300 öppna svar på frågor om vad som är det bästa med området, vad som saknas och vad som de anser ska prägla utemiljön i framtiden. Det bästa med området är knutpunkten och kommunikationerna, men även arkitekturen och närheten till stan, skog och vatten nämns.

Svar från deltagare referensgruppen

Ytterligare 94 personer i en referensgrupp för utvecklingen av Gullmarsplan svarade också på frågorna. På frågan om vad som är det bästa med området kring Gullmarsplan (max tre saker) svarar de flesta läget, knutpunkten med bra transporter och anslutningar åt olika håll samt närheten till naturen kring Årstaviken.

Svar från deltagare i fokusgrupper

Fyra fokusgrupper genomfördes som livechattar med närboende, arbetande, studerande och andra som rör sig och vistas i området. Chattarna tog upp frågor om hur och när man rör sig i området, kommunikationer, det bästa och vad som behöver förbättras, synen på grönska och grönområden, närhet till vatten, trygghet och otrygghet, vikten av mötesplatser och folkliv samt handel och lokal service. De flesta, både vuxna och ungdomar har övervägande negativa associationer till Gullmarsplan som område. Man uppfattar det som en stökig och osäker plats som man gärna inte stannar vid för länge. De goda kommunikationerna nämns dock som något väldigt positivt och många ser även platsens potential.

Svar från deltagare på vandringar

Promenaderna delades upp i vuxna, högstadieungdomar (12-15 år) och gymnasieungdomar (16-19 år). Under promenaderna diskuterades frågor om hur vi rör oss i området, platser som brukar besökas eller undvikas, upplevelsen av trygghet och otrygghet nu och framöver, synen på tillgång till grönområden och vatten, hur området kan bli bättre framöver och vikten av mötesplatser, folkliv, handel och service. Svaren dokumenterades på fysiska kartor och i appen Möt Stockholm. På frågan om hur området kring Nynäsvägen kan bli bättre har de vuxna förslag på naturliga stopp med foodtruckar och liknande, överdäckningar och bättre passager, bredare cykelvägar och övergångar och att tunnlarna tas bort. Ungdomarna skulle uppskatta mer växtlighet, trevligt café att plugga på, fler bussfiler kring Gullmarsplan och att minska på buller och oljud.

Ta del av alla resultat från den tidiga dialogen om Gullmarsplan

Uppdaterad