Victoriaslussen – ny förbindelse mellan Mälaren och Saltsjön

Illustration över Slussen och Slussanläggningen Victoriaslussen
Illustration/DBOX, Foster + Partners

Kommunstyrelsen i Stockholms stad har idag fattat beslut om Victoriaslussen som namn på den nya slussanläggningen mellan Mälaren och Saltsjön. Den första delen kommer att tas i bruk under senvåren 2022.

En sluss med anor

1642 öppnades den första slussen mellan Södermalm och Gamla stan, Drottning Kristinas sluss. Sedan dess har slussen byggts om flera gånger på grund av förändrade förutsättningar.

– Namnet Victoriaslussen passar väl in i såväl sitt historiska som framåtblickande sammanhang. Det knyter också an till Kronprinsessan Victorias djupa engagemang för vatten- och klimatfrågor, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Slussen ska säkra dricksvattentillgången och reglera vattennivåerna i Mälaren

Victoriaslussen ska säkra tillgången till dricksvatten för två miljoner människor i Stockholm och Mälardalen. Den ska även hantera ökade översvämningsrisker och höga vattenflöden i Mälaren till följd av framtida klimatförändringar.

– Det är glädjande att Kronprinsessan ger sitt namn till den centrala funktion som slussen har för Stockholm, nämligen regleringen av Mälaren. Vi planerar nu öppningen av den första av två avbördningsluckor som kommer att säkra stadens och Mälardalens vattentäkt, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

Hösten 2021 anlände den första luckan som ska monteras på den södra avbördningskanalen, närmast Södermalm. Den första delen av Victoriaslussen är beräknad att tas i drift under senvåren 2022. Enligt planen ska den andra luckan monteras 2023. Under 2024 beräknas arbetet med den nya regleringen av Mälaren vara färdigställd.

Den nya slussanläggningen är den femte slussen mellan Södermalm och Gamla stan. De tre första slussarna byggdes med hänsyn till sjöfartens behov, den fjärde underlättade för den ökande fordonstrafiken. Victoriaslussen som består av två avbördningskanaler och en slusskanal, har klimatanpassning i fokus. Slussen har genom historien haft olika utformning och även olika namn:

  • Drottnings Kristinas sluss 1642
  • Christopher Polhems sluss 1755
  • Nils Ericssons sluss 1850
  • Karl Johans sluss 1935.

Projekt Slussen

Victoriaslussen är en del i det omfattande Slussenprojektet som spänner över flera år. En avgörande milstolpe passerades den 25 oktober 2020, när Hans Majestät Konungen i närvaro av Kronprinsessan Victoria och Prinsessan Estelle invigde den nya Slussbron som förbinder Gamla stan med Södermalm.

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag och byggs om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på.

För ytterligare information:

För finansborgarrådet: Erik Engstrand, telefon 076-122 91 40, erik.engstrand@stockholm.se

Slussenprojektet: Eva Rosman, telefon 076-122 64 43, eva.rosman@stockholm.se

Uppdaterad