5500 bostäder godkända inom Fokus Skärholmen

När Fokus Skärholmen startade var målet minst 4000 nya bostäder. När vi sammanfattar 2021 är antalet planerade bostäder i detaljplaner som godkänts av stadsbyggnadsnämnden över 5000. Läs mer om viktiga milstolpar, vad som händer 2022 och på vilket sätt vi arbetar med social hållbarhet i samband med markanvisningar.

Milstolpar i projektet

Arbete pågår i flera projekt och många beslut har fattats. Milstolpar under hösten var bland annat genomförandebeslut för Stångholmsbacken, Skärholmsdalen och godkända detaljplaner för Skärholmsdalen, Sätra centrum och Konduktören. Samråd för ny förskola i Bredäng och bostäder i Aspholmen har genomförts. Under 2022 planerar vi samråd för Ålgrytevägen och byggstart för den första etappen av Mälaräng, mellan Bredäng och Mälarhöjden, i vår.

Pågående byggprojekt

I centrala Skärholmen bygger Stockholmshem sitt nya kontor med planerad inflytt 2024.
Vid Vårbergstoppen byggs det för fullt och här flyttar nya boende in under hösten.

Information om pågående projekt finns på Fokus Skärholmens webbplats under rubriken "pågående arbeten". 

Fler byggaktörer

Intresset för att vara med och utveckla Skärholmens stadsdelsområde är stort och ett antal nya byggaktörer har tillkommit. Bland annat har vi markanvisat Åke Sundvall i Mälaräng, Obos i Konduktören samt Åke Sundvall, Wästbygg och Sveafastigheter i Vårbergsvägen.

Social hållbarhet

En markanvisning inom Fokus Skärholmen innebär att byggaktören måste bidra till den långsiktiga sociala hållbarheten i området. Projektet ska bidra till att fler lägenheter med flera rum, det vill säga fyra rum eller större, byggs. Byggaktörer kan också bidra med sysselsättning, läxhjälp, trygghetsskapande åtgärder med mera.

Konduktören

160 bostadsrätter markanvisades med social hållbarhet i fokus. Cirka 10 procent av bostäderna kommer att säljas genom en alternativ köpmodell som syftar till att sänka trösklarna till det ägda boendet. 

Mälaräng

Markanvisning i del av Mälaräng där hälften av lägenheterna ska upplåtas med bostadsrätt och hälften överlåtas med äganderätt till privatpersoner i en byggemenskap.

Vårbergsvägen

Tre kvarter längs Vårbergsvägen har markanvisats, totalt 205 bostadslägenheter. Ett kvarter omfattar nybyggnation av 55 bostadslägenheter, varav hälften av lägenheterna ska utgöra hyrköpslägenheter. Hyrköpslägenheterna ger hyresgästerna en option att inom en viss period förvärva lägenheten.

Nya projekt

Två nya projekt har startat; Järnbärarvägen och Sigbardiorden, båda i Bredäng. 

Läs mer:

Kontakt

Karin Ahlzén

Projektsamordnare Fokus Skärholmen, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad