Arkeologiska utgrävningar – mitt i bygget

De arkeologiska utgrävningarna på Södermalmstorg har påbörjats. Det är gamla kvarteret Pelikan, som revs på 1930-talet, som håller på att utforskas. När nya Slussen så sakta håller på att ta form, utförs rivningar och grundläggningsarbeten för att sedan kunna bygga upp de nya delarna. Slussen är en historiskt intressant plats, som har fungerat som mötesplats under många hundra år.

Intressanta fynd att vänta

På Södermalmstorg vet man att det aldrig tidigare har grävts och att marken därför inte ska ha spår fyllnadsmassor. Vi vet också att ett kvarter som hette Pelikan revs här på 1930-talet, när den förra slussen skulle byggas. För det här kvarteret finns både ritningar, hyreskontrakt, gamla berättelser och fotografier. Två källarvåningar ska finnas kvar av kvarteret, som ska grävas ut och dokumenteras.


Här har arkeologerna grävt fram delar av källaren under kvarteret Pelikan.

Utgrävningarna sker i en liten grop mitt på Södermalmstorg. En 60 meter lång spontvägg restes under hösten. För att fästa väggen borrades 60 pålar ned, något som innebar att omgivningen stördes en hel del. Väggen med spont ska hålla gropen säker, när lager efter lager ska grävas ut. Hittills har vi grävt 4 meter djupt. Med stor varsamhet har konturerna av första källarvåningen tagits fram. Varje del dokumenteras noggrant. När hela lagret är klart, tas det bort och grävningar till nästa nivå ska göras.

Här syns den 60 meter långa spontväggen längs med utgrävningsområdet.

Nästa lager ska vara ytterligare en källarvåning från samma kvarter. Därefter tror arkeologerna att grus från Gustav Vasas försvarsmur kommer att påträffas. I lagret därunder vet ingen vad som finns. Förhoppningsvis kan här finnas rester av medeltiden, men det återstår att se.

Totalt kommer det att grävas 14 meter djupt. När de arkeologiska utgrävningarna är klara kommer vi börja bygga källarplanet för den kommande Mälarterrassen. Här blir då åter en plats att besöka om bara några år!

Arkeologer måste följa upp

Enligt Kulturmiljölagen behöver Länsstyrelsen bedöma vilka arbeten som behöver följas av arkeolog, när det innebär att gräva upp mark. Under tidigare schaktningsarbeten i Projekt Slussen, bland annat vid kvarteret Ormen på Katarinavägen och Södermalmstorg, har många intressanta fynd gjorts. Dessa fynd har skrivit om Stockholms historia. Alla utgrävningar utförs av Arkeologikonsult AB.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad