Nystartad medborgarpanel för unga

Kring årsskiftet 2021/2022 utökades stadens digitala medborgarpanel för stadsutvecklingsfrågor. Då startade Unga panelen, för stockholmare som är 11–15 år. I stora medborgarpanelen är alla boende i Stockholm över 15 år välkomna att gå med.

Representerar stockholmarna

Medborgarpanelerna består av ett representativt urval av stockholmare som vill vara delaktiga i hur Stockholm växer. De får löpande frågeomgångar om stadsutveckling ur ett brett perspektiv. Deras svar ger värdefulla insikter, kunskap och nya frågeställningar till projekten och verksamheterna.

Panelerna ska spegla stockholmarna i stort och man är bara med så länge man själv vill. Båda panelerna genomförs i samarbete med Novus, ett oberoende undersökningsföretag. Alla frågeomgångar sker via mejl och digitala enkäter. Här på webbplatsen Stockholm växer finns egna sidor för panelerna med information och länk till att anmäla sig om man vill gå med. På samma sida läggs även resultat från tidigare genomförda frågeomgångar upp.

Ny panel för unga stockholmare

Sedan december 2021 finns även en panel för yngre stockholmare 11-15 år. Om man vill gå med går anmälan och varje frågeomgång via en förälder. För Stockholms stad är det viktigt att låta de ungas röst bli en naturlig del i stadsutvecklingen.

Unga panelen

Unga panelen om stadsutveckling

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad