Pop up-kulturplats i Snösätra

Är du en kulturaktör och har ansökt om ett tillfälligt stöd för ett konst- och kulturprojekt på pop up-kulturplatsen i Snösätra 2022 kommer du att bli kontaktad med besked den 2 mars. Här kan du läsa om de praktiska förutsättningarna för ett deltagande.

Praktiska förutsättningar för aktiviteter

Stockholms stad kommer att stå för viss infrastruktur på pop up-kulturplatsen. Du som kulturaktör har tillgång till stadsdelsförvaltningens yta som i princip är tom. Vill du bygga på ytan kan du söka medel för detta. Det kommer att finnas en liten projektorganisation som ansvarar för den praktiska samordningen tillsammans med aktörerna.

Under invigningsdagarna, 26 maj – 6 juni, planerar Stockholms stad att tillhandahålla följande infrastruktur:

  • Enklare elanläggning
  • Tillgång till vatten

Under hela sommaren, 26 maj till sista augusti, kommer det att finnas tillgång till:

  • Bajamajor
  • Säkra murar och väggar
  • Återvinningskärl och städning
  • Belysning längs Snösätra gränd.

Stockholms stad kommer att ansöka om tillfälliga bygglov för eventuella containrar och scener. Andra konstruktioner ska du söka bygglov för själv.

Förväntningar på dig som genomför kulturaktiviteter i Snösätra

Om du beviljas kulturstöd förväntas du delta i planering, samordning och utveckling av pop up-kulturplatsen. Vi ser gärna att du som aktör agerar som värd under en eller flera dagar tillsammans med projektorganisationen. I vägledningen för kulturplatsen finns information om vad som gäller under de här dagarna: 

Vägledning för kulturplats

Du ska också:

Om du vill använda dig av Snösätragränd, utanför pop up-kulturplatsen, för din aktivitet under perioden ska du söka tillstånd hos polisen.

Föreningsstöd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Föreningar och organisationer i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör kan ansöka om föreningsstöd från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Stödet ges som verksamhetsstöd eller aktivitetsstöd. Läs mer om föreningsstöd.

Föreningsservice, Stockholm

Sista dagen att söka föreningsbidrag är 30 april.

Mer om Snösätra

Uppdaterad