Sprängningar startar i Slakthusområdet i februari

Från och med februari månad påbörjas sprängningsarbete av berg i entreprenaden för marksänkningen i den södra delen av Slakthusområdet. Det kommer även att krossas stora stenar som ska återbrukas som massor på plats i området. Det går att prenumerera på en sms-tjänst som skickar notiser 30 minuter innan sprängningarna.

Sten krossas och återbrukas - i området

– Vår entreprenör Skanska har hittills grävt och schaktat bort massor av jord, grus och sten som legat ytligt i området. Nästa steg är krossa stora stenar, med en stenkross som ställs på plats inom entreprenadområdet, säger Mats Johansson, huvudansvarig byggledare på Slakthusområdet. Krossningen är planerad att starta den 7 februari och sker på vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00 (beroende på bullernivå så kan de pågå till klockan 19.00) i ungefär en vecka.

Sprängningar startar i slutet av februari

– I och med att det underliggande berget nu är synligt så kan sprängningarna påbörjas för att sänka marken, säger Mats Johansson. Från och med den 24 februari kommer sprängningsarbetet att påbörjas för att sänka marken till en jämn sluttning för att därefter kunna koppla samman området med omgivningen. Sprängningarna beräknas vara klara i juli månad och sker på vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00.

Notis om sprängning via sms-tjänst

Varje sprängning föregås av sex korta ljudsignaler och efterföljs av en lång ljudsignal när sprängningen är avklarad. Det går att prenumerera på en sms-tjänst som skickar en notis 30 minuter före varje sprängning.

  • Skicka ett sms med texten ”Start” till 0709-032987 87 och du får ett sms skickat till dig 30 minuter före varje sprängning

Marksänkning – slutet område öppnas

Slakthusområdet har varit ett slutet område som nu ska kopplas samman med sin omgivning och det innebär bland annat att marken behöver sänkas i områdets södra del. Mellan Hallvägen och Trädskolevägen finns det i dag en relativt stor höjdskillnad mot marken söderut, upptill tio meter, som ska sänkas och släntas av till en jämn lutning för kommande kvartersbebyggelse och anslutningar till befintlig infrastruktur. Totalt sett så är det 400 000 ton massor som tas bort. Arbetet har pågått sedan april 2021 och beräknas vara klart augusti 2022.

De olika etapperna i området

Uppdaterad