Trafikomläggning gång- och cykelbana Stadsgården

Natten mellan 11 och 12 januari 2022 flyttas gång- och cykeltrafiken från Stadsgårdsledens norra till södra sida på sträckan under Slussbron.

Trafikomläggningen gäller sträckan från övergångsstället i höjd med den temporära bussterminalen fram till cirka 50 meter väster om Slussbron. Förändringen gäller tillsvidare och markeras med skyltning.

Så påverkas övriga trafikanter:

  • Motortrafiken påverkas genom ytterligare ett trafikljus som tillkommer på sträckan, väster om Slussbron
  • Cykelbana mellan Stadsgården och Skeppsbron påverkas inte, men kommer att korsas av gångtrafik från Stadsgårdsleden.

Trafikomläggningen görs för att möjliggöra arbete med brofästet till den östra lägre bron.

Tryck på kartan för att förstora den

 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad