Rivningsarbeten vid Norrtull

En kvarlämnad brokonstruktion, Eugeniabågen, vid Stockholms norra infart, ska rivas. I samband med det stängs en gång- och cykelbana av permanent. Rivningsarbetet pågår från mitten av februari fram till sommaren 2022. Trafiken på infarten till Stockholm påverkas inte.

Eugeniabågen byggdes i samband med Norra Länken som en tillfällig vägsträckning under byggperioden. Numera går trafiken i tunnlarna under Hagastaden. Brokonstruktionen fick stå kvar och har under de senaste åren använts som tillfartsväg för arbetsfordon till byggarbetsplatsen Hagastaden. Gång- och cykelbanan som stängs av, löper utmed en del av Hagastadens byggarbetsplatsområde i nordost och under Uppsalavägen. När Hagastaden är färdigbyggd kommer nya gång- och cykelbanor effektivt binda ihop området.

- Eugeniabågen behövs inte längre. Att vi tar bort den ger på sikt plats för den fortsatta utvecklingen av Hagastaden, säger Anna Näslund, kommunikationsansvarig för projekt Hagastaden.

Mer om projektet

Uppdaterad