Järvabadet tilldelas S:t Julianpriset 2022

Järvabadet. Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter

Järvabadet tog den 16 februari hem S:t Julianpriset i kategorin Fysisk tillgänglighet. Priset delas ut av Stockholms stad för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Juryns motivering

För att med innovativa lösningar skapat en mycket fysiskt tillgänglig och inkluderande anläggning som alla kan besöka och använda. Både personer med och utan funktionsnedsättning.

Ett bad för alla

– Vi arbetade hårt i projektet för att inkludera alla badgäster, så jag blev jätteglad att vi vann priset och stolt över att hårt arbete lönar sig. Så roligt att få lämna över ett bad till Stockholmarna som fungerar för alla, säger Pye Seaton, från fastighetskontoret och projektledare för bygget av Järvabadet.

Hur ni arbetat för att skapa en så tillgänglig anläggning?
– Från start har det varit ett tillgänglighetstänk genomgående, för att kunna bygga ett bad som inkluderar alla gäster. Inom projektet har vi också haft en funktion som har bevakat tillgänglighetsfrågorna. Utifrån hennes besiktningar och inspektioner har vi korrigerat för att nå måluppfyllelse, säger Pye Seaton.

Aktiviteter för funktionsnedsatta

Eric Dos Santos från idrottsförvaltningen är chef för Järvabadet och den verksamheten som erbjuds stockholmarna. Han gläds också åt att Järvabadet har uppmärksammats med S:t Julianpriset.

– Jag visste att vi har en otroligt bra tillgänglighet på Järvabadet och att nu få det bekräftat genom ett pris där en jury har granskat det gör att jag blir alldeles varm i hjärtat.

Vad har du fått för respons från besökarna på plats om tillgängligheten?
– Samtliga jag har träffat har varit otroligt glada över att vi har så bra anpassningar och hjälpmedel på plats. Vi har lärt oss en hel del av bland annat Åkeshovs – och Beckomberga simhall som jobbar mycket med tillgängligheten, och även lyssnat på experter inom området för att uppfylla önskemål och inte bara uppfylla de minimumkrav som ställs.

Finns det aktiviteter på plats som är anpassade för just personer med funktionsnedsättning?
– Vi har bland annat vattengymnastik och ett kollo för barn och unga med funktionsnedsättningar. Kollot är ett samarbete med Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar. Det har varit otroligt lyckat och något som vi kommer fortsätta med.

Tillgängligheten på Järvabadet

  • Parkering för rörelsehindrade vid entrén.
  • Nivåskillnader inom området har fångats upp med ramper och alla trappsteg har kontrastmarkering och trappräcken.
  • Ledstråk och kontrastmarkeringar inne på badet för att hjälpa och underlätta navigering.
  • Vid receptionen finns en orienteringstavla som beskriver hela området.
  • All skyltning har blindskrift och skyltarna är gjorda med antingen vit- eller svartbotten för bästa kontrast.
  • Till stora bassängen finns en bumptrappa, så besökaren kan lätt åka fram med sin rullstol och sedan ta sig ner i poolen via trappan.
  • Det finns också portabla hissar som besökaren kan använda och sänkas ner i poolen.
  • Det finns ramp och grusad yta så att man med rullstol kan ta sig över området ner till den anordnade grillplatsen.
  • Omklädningsrum med möjlighet och volym för att rymma rullstol och ledsagare. Till omklädningsrum finns det automatiska dörröppnare, vilket underlättar in- och ut passage.
  • Pingisbord utan stödben i hörnen för att möjliggöra för den med rullstol att spela pingis.

St Julianpriset

Läs mer om Järvabadet

Uppdaterad