Klart med entreprenörer för nästa steg

Cermonihuset
På Järva begravningsplats kommer det finnas en ceremonibyggnad öppen för alla. Lokalen har plats för drygt 100 gäster och ska ligga norr om våtmarken i östra delen av området.

Nu har bygget av begravningsplatsen på Järva varit igång i ett år och en stor del av markarbetena är färdiga. Det är också bestämt vilka entreprenörer som ska ta över när NCC är klara med markarbetena.

Entreprenörerna har valts ut i två olika upphandlingar, beslut är fattade i kyrkogårdsnämnden och kontrakt är skrivna. Winge Byggnads AB kommer att bygga byggnaderna och deras underentreprenör JVAB kommer att gör alla markarbeten som murar, stensättningar, staket, gångstigar och växtbäddar. Peab Anläggning kommer att ansvara för att alla växter kommer på plats och blir planterade.

Nästa steg av bygget 2022

Det betyder att nästa steg i bygget av begravningsplatsen kommer tas under 2022. Företagen kommer att börja arbeta på platsen när NCC har avslutat markarbetena.

NCC har schaktat ur nästan alla gravöar. Ungefär två tredjedelar av gravöarna är redan återfyllda med ny, grävbar jord. Grundarbetet för vägarna är gjorda och ledningar för el-, vatten och avlopp har lagts ned i området.

Ceremonibyggnad öppen för alla

När NCC har avetablerat sig på platsen kommer Winge Byggnads AB och Peab ta över. Winge Byggnads AB ska bygga en ceremonibyggnad som ska vara öppen för alla. I ceremonibyggnaden kommer det finnas en stor sal för ceremonier, utrymmen för officianter (de som håller begravningsceremonierna), ett mindre rum för ceremonier, toaletter för begravningsgästerna och utrymmen för kistor och urnor.

Ekonomibyggnaderna ska innehålla utrymmen för medarbetare, maskiner och material. I både ceremonibyggnaden och ekonomibyggnaden kommer det att finnas toaletter som nås utifrån.

Pelarpopplar ramar in

Peab kommer ansvara för alla växter, träd, buskar och perenner som ska planteras på området. Bland annat kommer pelarpopplar att rama in gravöarna i den sydvästra delen av begravningsplatsen, nedanför vattentornet i Tensta.

Winge Byggnads AB och Peab ska vara klara med sina arbeten 2024. Då är den första etappen av Järva begravningsplats färdig och begravningsplatsen kan tas i bruk.

Uppdaterad