Med uppdrag att ligga i framkant

Tisdag den 15 mars bjuder vi in till det tredje lunchseminariet om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Den här gången fördjupar vi oss pågående och genomförda innovationsprojekt. Vilka resultat kan vi se och vilka lärdomar kan vi göra?

Norra Djurgårdsstaden har i rollen som testbädd uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utveckla nya lösningar och processer för hållbar stadsutveckling. Flera innovationsprojekt har genomförts under åren och flera pågår. FoU-arbetet har haft stor betydelse för planeringen av både Norra Djurgårdsstaden och Stockholms stad.

Under seminariet får vi ta del av samlade erfarenheter av tio år med olika innovationsprojekt. Vilka resultat kan vi se idag och vilka mervärden projekten genererat inom såväl Norra Djurgårdsstaden som andra delar av staden? Hur har arbetsprocesser och samverkan påverkats? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras.

Tid: 12.00–13.00

Program: 

 • Innovationsresan
  Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret, delar med sig av erfarenheter och lärdomar från de senaste tio årens innovationsarbeten. Hon berättar bland annat om vad innovationsuppdraget innebär samt Stockholms stads nya kvalitetsprogram.

 • FoU som katalysator för samverkan och nya arbetssätt i tidiga skeden
  Maria Lennartsson, ansvarig för FoU i Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret, berättar genom ett antal exempel om hur processen ser ut; från att ett innovationsprojekt initieras, och processen tills att det är slutfört.

 • Norra Djurgårdsstaden som innovationsplattform i genomförandeskede
  Fredrik Bergman, genomförandechef för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret, presenterar flera innovativa lösningar som tagits fram inom Norra Djurgårdsstaden och hur de har utvecklats under åren, såsom Bygglogistikcenter.

 • Panelsamtal
  Charlie Gullström, arkitekt och innovationsstrateg på Sweco, Maria Lennartsson och Fredrik Bergman samtalar och reflekterar kring innovationsprojektens påverkan och betydelse, samt vad det innebär att ligga i framkant för hållbar stadsutveckling.

 • Frågor från publiken

Modererar gör Anna Ågren, projektledare på Stockholms stads exploateringskontor.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här (extern länk).

Mer om projektet

Uppdaterad