Norra Djurgårdsstaden blir först i Sverige med eldriven lastbil för byggtransporter

Stockholms stad blir först ut bland Sveriges kommuner med en helt eldriven lastbil. Lastbilen, som laddas med förnybar el, kommer att sköta transporter av byggmaterial och schaktmassor i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.

Laddas med förnybar el

Snart börjar en helt eldriven lastbil att rulla på gatorna i Norra Djurgårdsstaden. Lastbilen som är sitt första i sitt slag i landet kommer att transportera byggmaterial och schaktmassor i området och sköta leveranser åt Bygglogistikcenter.

– En eldriven lastbil är ett efterlängtat tillskott i projektet. Transporter svarar idag för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och som hållbarhetsprofilerat område och testbädd för innovationer ligger eldrivna transporter i linje med Norra Djurgårdsstadens mål att vara fossilfria till år 2030, säger Fredrik Bergman, genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden.

Lastbilen laddas med förnybar el vilket minskar klimatgasutsläppen med 86 procent under hela livscykeln. Då den går på el innebär det även att den även tyst och därmed inte stör boende och verksamheter. Batterikapaciteten är på 300 kWh, vilket motsvarar en dags körning i projekt.

För att kunna sköta olika typer av leveranser är lastbilen utrustad med ett unikt lastväxlarsystem.

– Genom unikt lastväxlarsystem med låg energiförbrukning och tillhörande tre enheter så som schaktflak, brädgårdsflak med monterad kran samt skåpenhet med bakgavellift för säker byggmaterialleverans har vi skapat en enorm flexibilitet att leverera rätt tjänst i projektet, säger Fredrik Bergman.

Lastbilen kommer att ingå i en testbädd med inom Vinnovaprojekt om laddinfrastruktur med tunga elfordon "Med utsikt från förarplatsen – hur fungerar elfordon i systemet?", som pågår under kvartal 4 2021 till kvartal 2 2022.

Relaterade länkar

Uppdaterad