Nu rivs taket på Gasklocka 2

Två tegelgasklockor med snö. Stadsbebyggelse syns i bakgrunden.

Renoveringen av Gasklocka 2 har kommit till nästa steg i processen och nu börjar rivningen av det befintliga taket. Då taket har ett högt kulturhistoriskt värde ska det nya bli en kopia. För att det ska bli så likt som möjligt har man arbetat med modeller i full skala.

Arbetet med att göra om Gasklocka 2 till en ny kulturscen i Stockholm pågår och nu börjar rivningen av taket. För att kunna riva taket på ett säkert sätt måste ett smalt torn byggas inuti Gasklocka 2 som stabiliserar taket medan det rivs. Tornet kommer lyftas in med en stor mobilkran genom den översta lanterninen som tas bort. 

Det befintliga taket är uppbyggt i 64 segment av stålbågar. Inledningsvis rivs vart tredje segment och därefter lossas segmenten två i taget som lyfts ner med hjälp av mobilkran. Det är viktigt att segmenten plockas ned symmetriskt så att motstående segment hela tiden rivs.

Då det nuvarande taket är blåklassat och kulturhistoriskt värdefullt kommer det nya att bli en kopia, det vill säga en kopia som ska efterlikna originalet så mycket som möjligt. Att det befintliga taket behöver bytas ut beror på att det inte klarar dagens säkerhetskrav och normer som föreskrivs. Exempelvis behöver taket kunna klara av att scenutrustning, motsvarande 20 ton, hänger från det. För att taket ska bli så likt som möjligt har man arbetat med modeller i skala 1:1, vilket även var ett krav för att få klartecken att kunna påbörja rivningen.

– Detaljnivån ska i möjligaste mån vara likt originalet. På dagens tak finns exempelvis ett nitförband, men på det nya kommer vi att använda ett bultförband med nithuvuden för att efterlikna det befintliga. För att allt ska bli korrekt har vi varit många olika sakkunniga som samarbetet, såsom byggnadsantikvarier, arkitekter och konstruktörer, säger Sven Leijonhufvud, genomförande projektledare på exploateringskontoret.

Nästa steg i processen, när taket är rivet, är att spränga bort berggrunden som finns inuti gasklockan innan arbetena med scenbyggnaden kan påbörjas.

Gasklocka 2

Pågående arbeten

Mer om projektet

Uppdaterad