Poddavsnitt om social hållbarhet

Lyssna på podden Stockholm växer - en serie samtal där du får veta mer om hur Stockholm utvecklas och växer. Det tjugonde avsnittet handlar bland annat om socialt hållbar stadsutveckling och Fokus Skärholmen som gott exempel!

En växande och sammanhängande stad

Lyssna på ett samtal om stadens övergripande plan när det kommer till stadsutveckling och arbetet med socialt värdeskapande analys samt medborgarperspektivet i planeringen. 

I det här avsnittet träffar vi:

  • Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen på exploateringskontoret
  • Jennie Argerich, samordnare för hållbar stadsutveckling på exploateringskontoret
  • Joel Edding, projektledare för översiktsplanen på stadsbyggnadskontoret.

Lyssna på avsnittet

Podden Stockholm växer

Uppdaterad