Stockholms byggnadsordning och Stockholms arkitekturpolicy nominerade till planpriset!

Sveriges Arkitekter presenterade idag att Stockholms byggnadsordning och Stockholms arkitekturpolicy har nominerats till Planpriset! Vinnaren presenteras på Arkitekturgalan den 7 april.

Planpriset är Sveriges Arkitekters pris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad, och delas ut för att stimulera och ge spridning åt goda exempel. Av årets nomineringar finns Stockholms byggnadsordning och Stockholms arkitekturpolicy representerade.

Stockholms byggnadsordning

Stockholms byggnadsordning är ett kunskapsunderlag som ger stöd för arkitekter, utvecklare, beslutsfattare, stadens tjänstepersoner och en intresserad allmänhet när Stockholm växer och gestaltas. Den beskriver hur Stockholm som stad har vuxit fram historiskt, om stadslandskapets förutsättningar och stadsdelarnas olika karaktärer. Den ger också medskick för kommande stadsutveckling samt metodstöd för en växande stad.

Stockholms arkitekturpolicy

Stockholms arkitekturpolicy som är ett systerdokument till Stockholms byggnadsordning är ett praktiskt kunskapsunderlag som beskriver arkitekturens möjligheter för hur Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och mångsidigt. Arkitekturen och stadsmiljön ska vara upplevelserik och präglas av kvalitet. Policyn bidrar till en sammanhållen arkitektur utifrån ett helhetsperspektiv med stöd i Stockholms identitet.

Tillsammans ingår båda dokumenten i en övergripande strategi med flera dokument för stadens arkitektur och utveckling.

– Stockholm befinner sig i en av historiens mest expansiva tillväxtperioder, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd.

– I denna omfattande stadsutveckling är det viktigt att Stockholms karaktär och kulturvärden beaktas och fortsatt känns igen och att staden växer med kvalitet. Stockholms byggnadsordning och arkitekturpolicy är gedigna kunskapsunderlag som ska fungera som stöd och gemensam utgångspunkt för arkitekter, utvecklare, beslutsfattare och en intresserad allmänhet under många år framöver. Stadsbyggnadskontoret har gjort ett fantastiskt arbete med att ta fram dessa dokument och vi är mycket stolta över att det nu uppmärksammas ytterligare genom nomineringen!

Vinnaren utses den 7 april

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Priset går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Vem som vinner årets planpris presenteras på Arkitekturgalan den 7 april.

Läs mer om årets nominerade:

Planpriset 2021, Sveriges Arkitekter 

Läs mer om Stockholms arkitektur: 

Stockholms arkitektur

Uppdaterad