Byggstart för Stockholms nya torg Hagaplan

Nu börjar vi bygga ett helt nytt torg, Hagaplan i Hagastaden. Torget blir totalt cirka 9 000 kvm, vilket är lite större än Medborgarplatsen, och byggs i två etapper. Första delen beräknas vara färdig till sommaren 2023 och etapp två under 2024.

Mycket växtlighet
Växtlighet, sittbänkar, vattentrappa och offentlig konst blir viktiga inslag på torget. Torget blir klätt med granitplattor, och träd och planteringar kommer att ge torget en grön atmosfär. Fler än 60 träd ska planteras, bland annat arterna Robinia, Sequoia och Tulpanträd.

- Träden och annan växlighet behövs i staden, både estetiskt och genom de ekosystemtjänster de ger. I Hagastaden är husen höga och träden hjälper till att ta ner skalorna och skapa rumslighet. Dessutom kommer träden bland annat ge skugga, bryta av vinden och bidrar till att rena luften, säger Kerstin Lagnefeldt, ansvarig landskapsarkitekt på exploateringskontoret Stockholms stad.

Vattentrappa tar upp höjd
Ett framträdande inslag på torget blir en 36 meter lång konstfullt utformad vattentrappa. Här ska vatten porla mellan stora bronsfat i ett slutet kretslopp, trappan är ett estetiskt element men tar också upp en höjdskillnad på torget. Ytterligare ett spännande inslag blir konstverket ”Inflyttarna” av Johanna Karlin.

Trygg belysning
Utformningen av belysningen på torget bidrar till trygghet och orientering, det blir till exempel ljuskällor i sittbänkar, ledstänger och under träden.

Torget som trafiknod
Torget blir även en trafiknod, med busshållplatser och en entré till tunnelbanestation Hagastaden, på nya gula linjen som planeras öppna 2028. Cykelställ kommer finnas på flera platser på torget och en korsande cykelbana utmärks genom avvikande färg och liten nivåskillnad. Runt om torget anläggs ledstråk för synskadade.

-Vi tror och hoppas att Hagaplan kommer bli en fin och uppskattad plats att vistas på, och att torget bidrar till trivsel och trygghet för alla stockholmare och besökare, säger Kerstin Lagnefeldt.

Två etapper
Den norra delen av torget, som ligger närmast Karolinska Universitetssjukhuset Solna, byggs först. Den andra etappen ligger närmast det runda huset Forskaren som byggs just nu och därför får den delen av torget vänta tills huset är klart.

Konstverket Inflyttarna på Hagaplan Region Stockholm

Hagaplan

Så blir Hagaplan, Stockholms nya torg, 7 minuter.

Uppdaterad