Kungligt studiebesök vid Victoriaslussen

Bilden visar Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan, Prins Daniel, Prinsessan Estelle och Prins Oscar. Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad och Peter Svärd, projektchef för Projekt Slussen, vid ett besök på byggarbetsplatsen. I bakgrunden syns Gamla stan.
På bild: Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan, Prins Daniel, Prinsessan Estelle och Prins Oscar. Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad och Peter Svärd, projektchef för Projekt Slussen

Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan, Prins Daniel, Prinsessan Estelle och Prins Oscar har besökt Slussen för att lära sig mer om Stockholms stads största klimatanpassningsprojekt. På plats fick de möta representanter från staden som berättade om den nya vattenanläggningen.

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag och byggs om för att bli en tryggare och mer attraktiv plats att vistas på. Victoriaslussen, som består av två avbördningskanaler och en slusskanal, har klimatanpassning i fokus.

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson, projektchef Peter Svärd och byggledare Magnus Tengblad förevisade den nya anläggningen för Kronprinsessan med familj. Vid besöket berättade de om hur anläggningen som ska bära Kronprinsessans namn fungerar.

Vattenanläggningen ska klara kommande klimatutmaningar

Att minska översvämningsrisken och säkra dricksvattnet i Stockholm och Mälardalen är en av de viktigaste delarna i Slussens ombyggnad. Den nya vattenanläggningen är anpassad för att klara kommande klimatutmaningar och möta de framtida behov som högre vattennivåer innebär.

De två avbördningsluckorna ska hjälpa till att reglera vattennivåerna i Mälaren och kan därför kallas Slussens hjärtklaffar. Luckorna är fästa i botten med en så kallad lagerinfästning och kommer alltid att vara lite öppna för att hålla ett jämt flöde från Mälaren. Vid behov sänks luckorna för att öka flödet.

Fakta om avbördningsluckorna:

  • De är gjorda av rostfritt stål och är några av världens största segmentluckor.
  • De väger omkring 85 ton vardera.
  • De är 35 respektive 37 meter långa och 7,3 meter höga.
  • Med full kapacitet kan 1400 kubikmeter vatten per sekund tappas ut. Den tidigare lösningen hade en kapacitet på 300 kubikmeter vatten per sekund.
  • Den första avbördningsluckan beräknas tas i drift under 2022.

16 000 båtar kan slussas varje år

Den nya slusskanalen har unika slussportar, så kallade segmentsluckor, vilket innebär att de går ner i botten istället för att öppnas åt sidorna.

Slussluckorna är halvmåneformade och fästa i stora lager på båda sidor av kanalen. Vid slussning låter man vattnet först strömma underifrån för att vattennivån ska justeras mjukt och inte ge för starka strömmar. Slutligen skjuts porten ned i en ficka på sjöbotten så att båtarna kan passera.

Den nya anläggningen får en högre kapacitet än tidigare och blir betydligt mer tillgänglig med fler bryggor och en öppnare miljö som erbjuder bättre möjligheter för stockholmare och besökare att ta del av slussningen.

Fakta om slusskanalen:

  • Cirka 16000 båtar kan slussas varje år.
  • Kanalen är 160 meter lång, 12 meter bred och 4 meter djup.
  • Den nya slusskanalen beräknas tas i drift 2024.

Victoriaslussen – ny förbindelse mellan Mälaren och Saltsjön

Kommunstyrelsen i Stockholms stad har beslutat om Victoriaslussen som namn på den nya vattenanläggningen mellan Mälaren och Saltsjön.

Här kan du läsa mer om namnet på den nya vattenanläggningen, länk till nyhet

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad