Skatepark anläggs i Norra Djurgårdsstaden

I april invigs en ny skatepark på Madängsgatan i Norra Djurgårdsstaden. Ytan bredvid Hemköp har under flera år stått tom. Förra året öppnade en paddelanläggning på platsen och nu anläggs även en tillfällig skatepark i väntan på ny detaljplan och bebyggelse.

– I området finns flera lekplatser och det finns även utegym och parkour, men det har saknats en plats för skate. Platsen i Ängsbotten passar bra för en aktivitet som skate, och dessutom är det ett sätt att skapa liv på en yta som står oanvänd, säger Mattias Kelepeisz, parkingenjör på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Skateparken kommer att ligga i en nedsänkning, vilket bidrar till att begränsa ljudet. Genom belysningen kommer användningen av skateparken kunna regleras under kvällstid.

– Vi kommer att vara lyhörda mot grannar och under första året kommer vi att utvärdera hur anläggningen sköts och används. Vi hoppas att banorna ska uppskattas och komma många till glädje, säger Mattias Kelepeisz.

Beslut tas årsvis för hur länge skateparken kommer att ligga kvar.

Läs mer om vad som planeras i Ängsbotten:
Ängsbotten 

Vid Madängsgatan i Norra Djurgårdsstaden anläggs nu en tillfällig skatepark. 

Mer om projektet

Uppdaterad