Stockholmsplatser: Vatten och avlopp – digitalt seminarium 7 mars

Välkommen till ett digitalt event i seminarieserien Stockholmsplatser som sker i samverkan mellan Stadsarkivet och Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Effektiva system för vatten och avlopp är en förutsättning för en fungerande, växande storstad. I Stockholm skedde den första moderna utvecklingen av vatten och avlopp först under 1800-talets andra hälft.

Hur gick det till när Stockholm gick från dåligt dricksvatten och koleraepidemi till en mer modern vattenförsörjning? Vilken roll spelade stockholmsplatser som Mosebacke, Gamla stan, Skanstull, Nybohov och Vanadislunden för utvecklingen? Hur kan Stockholms infrastruktur hantera framtidens allt mer ökande befolkning och nya klimatutmaningar?

I ett samtal mellan stadsarkivarie Lennart Ploom och stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi skildras Stockholms utveckling av vatten och avlopp utifrån ett antal viktiga platser och byggnader.

Välkommen till ett digitalt event i seminarieserien Stockholmsplatser som sker i samverkan mellan Stadsarkivet och Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

När?

Måndag den 7 mars, klockan 12.00-12.30.

Var?

Länk till eventet:
https://event.vvenues.com/stockholmsplatser7mars

Uppdaterad