Hagastaden en av Sveriges bästa arbetsplatser

För fjärde gången deltar Stockholms stads projekt Hagastaden i en årlig undersökning som mäter den interna arbetsmiljön i organisationen. Mätningen görs av ”Great place to work” som årligen genomför världens största medarbetarundersökning. De bästa organisationerna får ett certifikat, och jämförs också med andra arbetsplatser i Sverige där de allra bästa rankas på en topplista som i år tillkännages i Dagens Industri. Hagastaden har klarat certifieringsnivån varje gång och i år kom projektet för första gången också med på topplistan, på plats 12 av 25.

- Det är så otroligt kul och det visar att det lönar sig att arbeta systematiskt och genomtänkt med sin organisation. Vi har förbättrat oss successivt år för år men trodde kanske att det skulle bli ett lägre resultat på grund av pandemin denna gång, men så blev det inte alls, säger en glad och stolt Sofi Klingvall, projektchef för Hagastaden på exploateringskontoret.

Olika grupper – samma upplevelse
Undersökningen mäter nivån av förtroende i fem aspekter – trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. I många av påståendena blev resultatet att 100% av medarbetarna gav ett positivt gensvar, bland annat att de känner stolthet över att kunna bidra i samhällsbyggandet och glad över att gå till jobbet.

- Det är också väldigt fint att se att när vi tittar på hur olika kategorier av medarbetare svarat; män, kvinnor och olika åldrar, så är det ingen större skillnad. Vi upplever arbetsplatsen på samma sätt och det är jätteviktigt, så att inte någon enskild grupp upplevs favoriserad, säger Sofi Klingvall.

Kvalitetsstämpel kan locka
Projektorganisationen, som är en del av exploateringskontoret i Stockholms stad, har arbetat med Great place to works undersökning som ett verktyg i flera år för att validera sitt interna arbete och interna kommunikation. Alla medarbetare, konsult som anställd, bjuds in att delta i undersökningen och i det efterföljande arbetet med att komma på konkreta aktiviteter för att utveckla arbetssätten. Till exempel utvecklades det interna informationsutbytet genom en form av informella möten runt ståbord för alla i personalen där varje delprojekt delar med sig av senaste nytt.

- Det här fina resultatet kan ses som ett kvitto på att exploateringskontoret är en bra arbetsgivare. Vi hoppas förstås att eventuella framtida medarbetare uppmärksammar utmärkelsen och ser den som en ”kvalitetsstämpel” som är intressant när man söker jobb, avslutar Sofi Klingvall.

Topplistorna över Sveriges bästa arbetsplatser tillkännagavs av Great place to work på en webbsänd gala på Dagens Industri den 31 mars. Listorna delas in i tre kategorier utifrån storlek. Hagastaden hittar du på listan för medelstora organisationer.

Sveriges bästa arbetsplatser

Sofi Klingvall, projektchef Hagastaden
Sofi Klingvall, projektchef Hagastaden

Mer om Hagastaden

Uppdaterad