Planer i Slakthusområdet visas upp

Samrådsmöte som öppet hus för Kulturkvarteren 2A i Slakthusområdet.
Samrådsmöte som öppet hus för Kulturkvarteren 2A i Slakthusområdet.

Sedan 1 april håller Stockholms stad åter fysiska samråd. Ett öppet hus för Kulturkvarteren 2A i Slakthusområdet hölls 7 april. Två ytterligare detaljplaner kommer visas upp under våren.

Kulturkvarteren 2A på samråd

Det första samrådet i Slakthusområdet för 2022 hölls 7 april i Palmfelt center. Det var Kulturkvarteren 2A som visades upp på öppet hus. På plats fanns representanter från Stockholms stad och Region Stockholm för att berätta om planförslaget och svara på frågor om utvecklingen i området. En framtidsvandring i planområdet hölls under kvällen för intresserade som trotsade aprilvädret.

Kulturkvarteren 2A omfattar ett flertal av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna från Slakthusområdets början på 1910-talet. De äldre byggnaderna ska restaureras varsamt och fyllas med nytt innehåll. Området kompletteras med nya byggnader för bostäder, kontor och hotell. I området planeras även för restauranger, service, handel, gymnasieskola och tunnelbana. Samrådet pågår 22 april-3 maj.

Fler samråd under våren

Under våren 2022 planeras även samråd för Kylrumskvarteren etapp 3 och Evenemangskvarteren 4A.

Kylrumskvarteren etapp 3 finns i sydvästra delen av Slakthusområdet och omfattar bland annat bostäder, lokaler och kontor och skapar en ny entré söderut mot Enskedevägen. Samråd planeras 10 maj-24 juni, med öppet hus i Palmfelt center 18 maj klockan 16-18.30.

Evenemangskvarteren 4A ligger i västra delen av området och omfattar bland annat park, torg, kontor och handel, samt en konstnärlig högskola. Genom nya broar knyts området ihop med Globenområdet och vidare mot Blåsut. Samråd planeras 24 maj-29 augusti, med öppet hus i Palmfelt center 8 juni klockan 16-18.30.

Utställningar om planförslagen

I Palmfelt centers foajé finns en extra utställning med de olika planförslagen presenterade. Mindre utställningar finns även i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltnings entré och i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan, enligt ordinarie öppettider.

Uppdaterad