Stockholms byggnadsordning och Stockholms arkitekturpolicy vann Planpriset 2021

Uppslagen sida i Stockholms byggnadsordning.

Stockholms byggnadsordning och Stockholms arkitekturpolicy vann Planpriset 2021- Sveriges Arkitekters pris för årets bästa planarbete!

Juryns motivering löd enligt följande:

”I den polariserade debatten om stadens utveckling bidrar Stockholms byggnadsordning och arkitekturpolicy till att höja kunskapen om vad arkitektur är och vad det kan bidra med. Förhoppningsvis kan detta genomarbetade och gedigna arbete inspirera andra kommuner runtom i Sverige att ta fram egna byggnadsordningar och arkitekturpolicyer. Budskapet är allmängiltigt – att planera platsspecifikt och bygga med hög kvalitet för att skapa vackrare städer för framtida generationer.”

Byggnadsordningen och arkitekturpolicyn har tillkommit med intern och extern sakkunskap genom dialoger och workshops med politiken, branschen, medarbetare på Stadsbyggnadskontoret samt de kommunala förvaltningarna och bolagen i Stockholm.

Övriga nominerade kommuner 2021 var Malmö stad för Planprogram för Sofielund, Umeå kommun för Sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar samt Ödeshögs kommun för Översiktsplan.

– Det är otroligt roligt att vårt långsiktiga och strategiska arbete uppmärksammas på detta sätt, säger Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadskontoret.

Stockholms byggnadsordning och Stockholms arkitekturpolicy är två systerdokument som ingår i en övergripande strategi med flera dokument för stadens arkitektur och utveckling.

Läs mer om stadens gestaltning: 

Stockholms arkitektur

Uppdaterad