Byggtrafik vid Slussen

Två personer iklädda gula varsenkläder går bredvid varandra på en asfalterad väg. De håller i varsin röd flagga. Personerna syns i bild upp till axlarna.

Slussen är till stora delar ett arbetsområde som gående, cyklister och annan trafik ska passera igenom.

Till och från arbetsområdena transporterar vi maskiner, material och annat under hela arbetsdagen genom de stora grindar som finns.

För allas säkerhet finns flaggvakter utplacerade för att inga olyckor eller incidenter ska ske när transporter släpps ut och in. Det är viktigt att vi alla respekterar flaggvaktens signal och stannar när den röda flaggan visas. Och som alltid är det bra att vara extra uppmärksam kring Slussen eftersom vi är många som samsas om det begränsade utrymmet.

Vi är måna om att trafiken ska kunna flyta på och det gör den bättre när vi hjälps åt. Tänk också på att använda de övergångsställen som finns.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad