Erosionsskydd i Slussenprojektet

Mynningen av nya slusskanalens östra del. Granitklädd sida av slusskanalen. I bakgrunden syns en röd ponton och Saltsjön mot Gröna Lund och Djurgården.
Östra mynningen av nya Slusskanalen. Foto: Lennart Johansson

Många delar av Slussenprojektet går att följa med blotta ögat. Att förstärka sjöbottnarna med erosionsskydd, är ett av arbetena som inte kommer att synas. Ändå är det en viktig del för den framtida vattenanläggningen och en för hållbar vattenmiljö i området runt hela Mälaren.

I vårt projekt pratar vi mycket om vattenerosion. Erosion i vatten kan orsakas av rinnande vatten, såsom vattenflöden och är en nednötning av sjöbottnen. När nya Slussens vattenanläggning är klar, kommer den att kunna hantera ett mycket större flöde av vatten än den tidigare slussen. Vilket i sin tur kan leda till kraftigare nednötning av sjöbottnen än tidigare.

Därför har projektet identifierat ett par olika platser i Mälaren som behöver förstärkas med erosionsskydd. Det är Hässelby Strand, Centralbron, Söderströms bro (tunnelbanebron), Riddarholmen och Hammarby Sluss samt i Saltsjön på östra sidan av Slussbron. Det är ett antal broar, kajer och sjöledningar som identifierats vara i behov av dessa skyddsåtgärder. Insatserna görs för att minimera bottenerosion och ökat strömtryck på grund av den ökade avtappningskapaciteten för Mälaren när Slussen får nya vattenanläggningar.

Anläggning av erosionsskydd är ett krav från Mark- och Miljödomstolen, till följd av de ändrade flödena i Mälaren och Saltsjön i samband med ombyggnaden av Slussen. Erosionsskydd har lagts ut i form av kross och betongmadrasser. Erosionsskydd kan också vara naturlig i form av växtlighet. Träd och buskars rötter är bra skydd mot erosion.

På Saltsjösidan anläggs en diffusor, som är en teknisk anordning som minskar vattnets hastighet. I vårt projekt blir diffusorn också en form av erosionsskydd, då den skyddar sjöbottnen från att nötas ned. På denna sida om Slussen har sjöbottnen en brant sluttning. Se bilden nedan.

Här blir diffusorn en strömlinjeformad utfyllnad av sjöbotten, för en jämn minskning av vattnets strömningshastighet. Diffusorn kan därför ses som en del i den framtida konstruktionen för Mälarens avtappning genom Slussenområdet.

Erosionsskyddet ger både vår vattenanläggning en stabil grund och skyddar områden i Mälaren från att nötas sönder av nya vattenströmningar.

Se mer information om vattenanläggningen och varför den är viktig i denna film:
Avbördning och slussning (länk till sida med film om funktionerna i Victoriaslussen)

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad