Att mäta är att veta

Torsdagen den 16 juni mellan klockan 12-13 varvar vi diskussioner och presentationer från Stockholms stads exploateringskontors nya miljöchef Frida Nordström, Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsstrateg Christina Salmhofer och Sara Albrecht projektutvecklingschef Einar Mattsson, byggaktör med bostäder i Norra Djurgårdsstaden. Samtalet leds av Anna Ågren.

Vad har blivit som vi tänkt oss och hur fortsätter arbetet för att bidra till att nå målen, att Norra Djurgårdsstaden ska vara en fossilfri stadsdel 2030?

Det sägs att det som blir mätt är det som blir gjort. Tydliga hållbarhetskrav och konsekvent uppföljning under alla faser, från planering till husen varit i drift i två år, har gjort Norra Djurgårdsstaden till inspirationskälla för en mängd stadsutvecklingsprojekt runt om i världen. En webbaserad databas har utvecklats och erfarenheter har överförts till övriga staden.

Tack vare noggrann uppföljning och öppen dialog med byggaktörerna har till exempel energianvändningen minskat och projektet bidragit till fortsatt kunskapsutveckling.

Varmt välkommen! 

Anmäl dig här. 

Mer om projektet

Uppdaterad