Tyck till om Ålgrytevägen!

Vy från Ålgrytevägen mot parkstråket. Kod Arkitekter & Veronika Borg landskapsarkitektur & stadsbyggnad

Projektet Ålgrytevägen, inom Fokus Skärholmen, är på samråd! När starkströmsledningen i Bredäng grävs ner ges plats för ny förskola, odlingsstråk, ateljébyggnader och 800 nya bostäder vid Ålgrytevägen och Stora Sällskapets väg. Tyck till om utvecklingen senast 27 juni! Digitalt informationsmöte 30 maj och samrådsmöte 8 juni - välkommen!

800 nya bostäder

Förslaget innehåller en fristående förskola med åtta avdelningar, ateljébyggnader för konstnärlig verksamhet, koloniområde för odling och en anpassad campingverksamhet med fler stugor och färre uppställningsplatser för campingfordon. 

Vill du veta mer?

  • 30 maj klockan 18.00-19.00 anordnas ett digitalt informationsmöte. En kort presentation av förslaget följs av möjlighet att ställa frågor till oss som jobbar i projektet, via chatt. 
    En länk till mötet kommer att läggas upp på projektets sida samma dag.
    Nytt bostadsområde vid Ålgrytevägen 

  • 8 juni klockan 17.00-19.30 hålls samrådsmöte/öppet hus. 
    Adress: Jakobsbergs Gård, Odd Fellowvägen 18-22 i Bredäng.

Tyck till!

Förslaget innehåller en fristående förskola med åtta avdelningar, ateljébyggnader för konstnärlig verksamhet, koloniområde för odling och en anpassad campingverksamhet med fler stugor och färre uppställningsplatser för campingfordon. De flesta markparkeringar vid befintliga bostadshus behålls. Utbyggnad av gata, park och elnätsstation ingår och i detaljplanen.

Ny bebyggelse placeras vid befintliga gator samtidigt som parkstråk utvecklas. Stora Sällskapets väg byggs om för att förbättra för fotgängare och cyklister. Entrén till Sätraskogens naturreservat förbättras och en ny utsiktsplats mot Mälaren planeras. Bangolfanläggning och hundrastgård bevaras men får nya placeringar inom området.

De flesta husen föreslås få fasader i trä, vilket skapar en samlad ny årsring av bebyggelse i gränsen mot naturreservatet och en kontrast mot befintliga hus i puts. För att hållbart byggande möjliggör alla nya hus trästomme och högre byggnader får lutande tak mot söder för förbättra för solceller. Lägre byggnader får gröna tak för att ta hand om dagvatten och bidra med biologisk mångfald.

Läs mer på projektets webbplats där du bland annat hittar en 3D-modell och information om hur du lämnar synpunkter på förslaget. 

Läs mer:

Uppdaterad