Grönytor i nya Slussen

Park med utsikt mot Saltsjön och Gröna Lund. Till vänster är gröna träd och blomplanering. Till höger kontorshus med glasfasad. Dagen är solig och himlen blå med några slöjmoln. Det är sommar och människor promenerar genom parken.
Katarinaparken blir en grön oas i nya Slussen. Illustration: White Arkitekter

Träd och grönska skapar kontraster i stadsmiljö och skyddar när vädret slår om. Den tidigare, gråa trafiklösningen vid Slussen ska omvandlas till en mosaik av gator, kajpromenader, torg och platser med fylliga träd, grön parkyta och färgglada planteringar.

Området kring Slussen är en utmanande plats att plantera på. Exempelvis finns begränsat med utrymme i mark och speciella förutsättningar för vattenhantering på bjälklag som finns i marken. Siktet är inställt på att skapa en robust anläggning som tål framtida förändring.

Omkring 100 träd planteras i nya Slussen. De ska fördelas mellan Södermalmstorg, Ryssgården, Katarinaparken, Stadsgårdsleden, Slussbroplan och Kornhamnstorg/Slussplan i Gamla stan. Flest träd placeras i Katarinaparken och på Södermalmstorg.

Det blir träd av olika arter och storlekar. På Södermalmstorg och i Katarinaparken planteras lönnar, alar, smalbladig silverbuske, smalbladig ask, mannaask, kinesträd, japansk magnolia och rosenmagnolia.

På Ryssgården planteras ett kinesträd och i Gamla stan sätts smalbladig silverbuske. På Mariagränd tillkommer stora syrener. Syrener sätts också vid Stadsgårdsleden i kombination med ornäsbjörk, som är Sveriges rikes symbolträd. När träden anländer och planteras är de redan mycket stora men kommer att växa till sig ytterligare på plats.

– Vi har eftersträvat att det ska finnas gott om sittplatser både i sol och skugga. Sittplatser i lövskugga kommer det främst att finnas i Katarinaparken och vid Södermalmstorg. Naturligtvis placeras också sittplatser så att man kan njuta av utsikten över Riddarfjärden, Gamla Stan och Strömmen, säger Per Qvist, landskapsarkitekt på Stockholms stad.

Nya Södermalmstorg blir en torgyta med planteringar och plats att sitta i lövskugga.

I anslutning till träden anläggs planteringsytor med lägre buskar och perenner vid Kornhamns kaj, på Södermalmstorg och i Katarinaparken. De är noggrant planerade för att det ska finnas arter som blommar under hela säsongen - från tidig vår till höst. Exempelvis med en början av blomsterlök, som snödroppar och krokus, och avslutning med brittsommaraster. Arterna har också valts med omsorg för att gynna våra pollinatörer. 

Bläddra gärna genom bilderna nedan och se ett urval av de träd och blommor som ska planteras i nya Slussen.

Den här artikeln publicerades i juli 2021 och har återpublicerats.

Träd med vita blommor.
Japansk magnolia planteras i Katarinaparken och på Södermalmstorg. Foto: Sofia Eskilsdotter
Träd med rosa blommor.
Rosenmagnolia planteras i Katarinaparken och på Södermalmstorg. Foto: Sofia Eskilsdotter
Träd med gröna, bruna och gula blad.
Smalbladig ask planteras i Katarinaparken och på Södermalmstorg. Foto: Sofia Eskilsdotter
Stort gammalt träd med ljusgröna blad omgivningen är grön och himlen blå med vita moln.
Smalbladig silverbuske planteras i Gamla stan, Katarinaparken och på Södermalmstorg. Foto: Sofia Eskilsdotter
Plantering med grönska och lila blommor.
Prototypplanteringen med perenner har en vild och fluffig karaktär. Foto: Sofia Eskilsdotter
Grön växt med lila blommor i planteringsyta.
Perovskia till planteringsytorna. Foto: Sofia Eskilsdotter
Park med utsikt mot Saltsjön och Gröna Lund. Till vänster är gröna träd och blomplanering. Till höger kontorshus med glasfasad. Dagen är solig och himlen blå med några slöjmoln. Det är sommar och människor promenerar genom parken.
Katarinaparken blir en grön oas i nya Slussen. Illustration: White Arkitekter
Nya Södermalmstorg en solig höstdag. Himlen är blå med vit molnslöja. Vy mot nordväst - i bakgrunden syns Gamla stan och stadshuset. På torgets västra sida är hus och butiker. Torget är stenbelagt med träd och planteringar. Träden har höstfärger. På torget leker barn och människor promenerar.
Nya Södermalmstorg blir en torgyta med planteringar och plats att sitta i lövskugga. Illustration: White Arkitekter

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad