Nya innovationsprojekt och ny webbplats för hållbarhetsarbetet

Här hittar du strategier, arbetssätt och nya innovationsprojekt kopplat till hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Nu kan du även ta del av resultaten för 2021, med fördjupningar, filmer, kunskapsseminarium och mycket mer.

– Det är mycket som är på gång i Norra Djurgårdsstaden. På webbplatsen NorraDjurgårdsstaden2030 kan du bland annat läsa om energieffektiva byggnader, masshantering till sjöss och vår väg mot en elektrifierad byggarbetsplats. Under våren har tre innovationsprojekt fått finansiering, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

Det ena innovationsprojektet innebär en vidareutveckling av kretsloppsmodellen REFLOW, för att synliggöra stadens resursanvändning – den urbana metabolismen. De två andra projekten "Transformative Capacity in Energy Food and Water" eller TangoW och Norra Matgårdsstaden undersöker odling i staden ur två perspektiv.

För varje etapp i Norra Djurgårdsstaden har kraven utvecklats för att nå uppsatta hållbarhetsmål. Mycket av det som testats i området har spridit sig till andra projekt och markanvisningar inom staden, som krav för energi, grönytefaktor, materialval och digitalisering. Under året har utvecklingen av Gasverket fortsatt och Spårvägsmuseet har öppnat. Förra året prisades Hus 8, med Berghs School of Communications som hyresgäst, med ROT-priset.

Relaterade länkar: 

Norra Djurgårdsstadens Hållbarhetsarbete 2030

Vidareutveckling av kretsloppsmodellen "Reflow", Norra Djurgårdsstaden 2030

Urban odling i bergrum, "Transformative Capacity in Energy Food and Water", Norra Djurgårdsstaden 2030 

Norra Matgårdsstaden, Norra Djurgårdsstaden 2030

Uppdaterad