Skatepark i Hagastaden

Stockholms stad bygger en tillfällig skatepark i östra delen av Hagastaden, nära Wenner-Gren Center vid Norrtull. Anläggningen kommer vara öppen för alla och ligga kvar på platsen tills östra Hagastaden börjar bebyggas.

Haga skatepark kommer bestå av olika typer av ramper, hopp och räcken och förses dessutom med en sittgradäng där man kan ta igen sig eller titta på de som skejtar.

Samarbete
Initiativet har tagits av stadsdelsnämnden Norrmalm och exploateringskontorets projekt Hagastaden, som har tagit hjälp av Fryshuset för att få en bra utformning av banan som ska passa olika nivåer av åkare.

Öppen för alla
Ytan har länge varit en grusad parkeringsplats och ligger intill, också tillfälliga, fotbollsplanen vid Norrtull. Skateparken planeras att vara klar i mitten av juli månad i år och kommer sannolikt kunna ligga kvar på samma plats till år 2026 åtminstone. Den behöver tas bort när östra Hagastaden börjar bebyggas. Den delen av Hagastaden ligger fortfarande i ett detaljplaneskede och är inte beslutad.

- Det här var ett bra sätt att utnyttja en tråkig grusyta vid Norrtull till något som kommer framförallt barn och unga, både tjejer och killar, till del. Vi hoppas att många hittar hit och använder den här platsen, säger exploateringskontorets projektchef Sofi Klingvall.

Tanken är att en skatebana av permanent karaktär ska kunna inrymmas i östra Hagastaden.

Detaljplan östra Hagastaden, Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Hagastaden

Hagastaden
År 2030 står Hagastaden färdig – innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts. Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Det nya sjukhuset tog emot de första patienterna 2016. De första boende flyttade in i det nya området 2017.

Uppdaterad