Nytt från Fokus Skärholmen

Bostäder och förskola längs Stora Sällskapets väg, intill Bredängs camping. Kod Arkitekter & Veronika Borg landskapsarkitektur & stadsbyggnad

Nu kan du ta del av informationsmötet om Ålgrytevägen som livesändes 30 maj. Vårbergstoppen uppmärksammas med Pingvinpriset och detaljplanen för Skärholmsdalen är antagen av kommunfullmäktige.

Se informationsmötet om Ålgrytevägen

Den 30 maj livesände vi ett informationsmöte om utvecklingen av nytt bostadsområde vid Ålgrytevägen. Förslaget som innebär 800 bostäder, förskola, odlingsstråk, ateljébyggnader och anpassad camping i Bredäng, är på samråd. Ta del av presentationen (cirka 20 min) och frågestunden som följde (cirka 30 min) i efterhand. Det inspelade materialet går att se fram till och med den 14 juni.

Inspelat informationsmöte om Ålgrytevägen 

Har du frågor och önskar ytterligare information välkomnar vi till samrådsmötet/öppet hus onsdag 8 juni, på Jakobsbergs gård klockan 17-19.30.

Skärholmsdalen antagen

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj att anta detaljplanen för Skärholmsdalen samt att godkänna genomförandebeslutet.

Projektets webbplats på Stockholm växer

Pingvinpriset för Vårbergstoppen

Landskapsarkitekt Jean-Louis Dessalles och trafikkontoret, samt parkingenjör Love Örsan och Skärholmens stadsdelsförvaltning får Pingvinpriset för sitt arbete med Vårbergstoppen. Grattis!

De får utmärkelsen för att tillsammans ha skapat ett vackert gestaltat landskap med höga naturvärden på Vårbergstoppen.

Förutom att parken är ett vackert besöksmål, ryms många värden för olika åldrar; lek, utegym, fågelskådningsplats och grillplatser. Allt med respekt för parkens naturliga värden, ekologi och biologiska mångfald.

Stockholms stad har delat ut priset sedan 2012, och uppmärksammar verksamheter som aktivt arbetar för att minska stadens energianvändning och klimatpåverkan.

Vårbergstoppen på Stockholm växer

Uppdaterad