Slakthusområdet ställer frågor med ny teknik

Under sommaren genomförs ett pilotprojekt i Slakthusområdet och Hagastaden. Vi testar en ny teknik för att samla in tankar kring utveckling i respektive område. För Slakthusområdet kan man via sin mobiltelefon svara kort på några korta frågor som analyseras via AI.

Frågorna om Slakthusområdet är framtagna av Stockholms stad i samarbete med de byggaktörer och fastighetsutvecklare som tillsammans utvecklar området. Det går både att svara muntligt och skriftligt. 
Din åsikt om nya Slakthusområdet, undersökning, extern länk

QR-koder i Slakthusområdet

I Slakthusområdet finns det skyltar och gatudekaler uppsatta med en QR-kod som leder till några korta frågor att besvara i mobilen. Frågorna handlar om hur man tycker att arvet från mathistorian ska utvecklas, och vilka slags upplevelser som skulle locka till Slakthusområdet framöver.

Frågelänk för alla

Frågorna om Slakthusområdet finns även i många olika digitala kanaler för att så många som möjligt ska kunna delta och göra sin röst hörd. Ju fler som svarar desto bättre underlag när området ska utvecklas. Svara gärna på frågorna om Slakthusområdets utveckling!

Din åsikt om nya Slakthusområdet, undersökning, extern länk

Kognitiv beteendevetenskap som grund

Alla inspelade och skrivna svar analyseras av ett AI-baserat språkprogram (Artificiell Intelligens) som bygger på kognitiv beteendevetenskap. Insamlingen av tal och text fungerar på svenska och engelska.

Redovisning av resultat

Resultat från pilotprojekten kommer efter avslutad testperiod (juni-augusti) att publiceras på Slakthusområdets och Hagastadens projektsidor här på Stockholm växer. Alla enskilda svar kommer att raderas. Frågorna är ett komplement till den löpande dialog med stockholmarna som sker i  stadsutvecklingsprojekten.

Uppdaterad