Bildkavalkad från bygget i Slussen

Två personer i gula varselkläder och bygghjälmar står vid staket intill byggarbetsplatsen och fotar arbetsområdet.
Foto: Lennart Johansson

Ombyggnaden av Slussen dokumenteras hela vägen i bild och film. Vi vill såklart dela med oss av de bilder som tagits under året. Klicka dig igenom bildkavalkaden här nedanför!

Pontonkran lyfter slusslucka på vattnet framför Stadsgården. I bakgrunden syns kontorshus.
Februari 2022: Uppströms slusslucka förbereds för montering och lyftes med hjälp av pontonkranen Lodbrok. Foto: Lennart Johansson
Orange grävmaskin arbetar från ponton på vattenområdet. Det är vinter och på vattnet flyter mindre isflak.
Februari 2022: Även under vintertid arbetar vi med muddring. Foto: Lennart Johansson
Arm från betongbil når ut över konstruktion som flyter på vattnet. På konstruktionen står människor iklädda arbetskläder.
Mars 2022: Gjutning av slusskanalens tredje del på plats vid Munkbrokajen. Foto: Skanska
Form och armering för gjutning intill vattenytan.
Maj 2022: Längs Munkbron växer en ny kajlinje fram. Här arbetas med form och armering för gjutning av en ny kajkonstruktion. Foto: Olivia Collin
Asfalterad gång- och cykelbana på en låg bro intill vatten. I bakgrunden syns Katarinahissen och kontorsbyggnader.
Juni 2022: Förstärknings- och bärlager läggs på östra lägre bron innan granit och betong läggs ovanpå. Foto: Lennart Johansson
Gångbro klädd i granit.
Juni 2022: Gångbanan på östra lägre bron är klädd i granit. Foto: Lennart Johansson
Gul maskin arbetar med pålning i vattenområdet vid Slussen. I bakgrunden syns Gamla stan.
April 2022: Pålning för slusskanalen. Foto: Lennart Johansson
Slusslucka i stål hänger i produktionshall.
Juni 2022: Nedströms slusslucka har genomgått slutgiltiga tester i produktionshall. Foto: Pär Henrik Willenfeldt
Vattenflöde mellan betongkonstruktioner på arbetsområde i vattnet vid Slussen.
Juni 2022: I juni släpptes vattnet på i gamla Nils Ericsons sluss. Troligtvis för sista gången. Foto: Olivia Collin
Utsikt mot bygget från Slussbrons undersida.
Maj 2022: Utsikt mot bygget från Slussbrons undersida. Här blir så småningom lokaler för verksamheter och hamnkontor. Foto: Lennart Johansson
Betongkonstruktion på byggarbetsplatsen. I bakgrunden syns Katarinahissen och Gondolen.
Maj 2022: På varsin sida om betongpelarna kommer så småningom Stadsgårdsledstunneln att ta plats. Foto: Lennart Johansson
Grävmaskin och grundläggningsmaskin på arbetsområde nedanför betongbro. Bredvid går två personer iklädda gula varselkläder.
Maj 2022: Nedanför tunnelbanebron arbetar vi med grundläggning för nya Södermalmstorg. Foto: Lennart Johansson
Stentrappa intill stenvägg och grönska.
Juni 2022: I hörnet av Katarinavägen har en ny entré till t-bana och bussterminal växt fram. Ovanpå leder en ny trappa mot Mariagränd. Foto: Olivia Collin
Form, armering och betongkonstruktioner i Katarinaberget.
Juni 2022: Här byggs tre plan i nya bussterminalens västra del. Foto: Lennart Johansson
Avlångt bergrum till hälften täckt med vitt innertak.
Mars 2022: Arbete med montering av membran i ankomsthallen, nya bussterminalen. Foto: Lennart Johansson
Vitt innertak i bergrum i Katarinaberget.
Mars 2022: Under året har vi arbetat med att sätta membran i nya bussterminalen. Foto: Lars-Gunnar Holmström
Mur byggd av staplade stenar.
April 2022: Vid utgrävningarna på Södermalmstorg har Gustav Vasas försvarsmur från 1500-talet hittats. Foto: Lennart Johansson
Närbild på källarväggar i sten, från utgrävningar på Södermalmstorg.
April 2022: Lämningar av källarväggar, kvarteret Pelikan. Foto: Lennart Johansson
Schakt där arbete med utgrävning pågår. I bakgrunden syns byggområdet vid Slussen, maskiner och Gamla stan.
April 2022: Utgrävning av gamla kvarteret Pelikan på Södermalmstorg. På slussenportalen.se berättar arkeologerna mer om utgrävningarna vid Slussen. Foto: Lennart Johansson

Är du nyfiken på fler bilder och filmer från ombyggnaden? På vår Instagram delar vi med oss av spännande innehåll: @projektslussen

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad